Bài ôn tập toán lớp 4

Trọn bộ Toán cơ phiên bản lớp 4 bao gồm đầy đủ những dạng Toán và bài tập Toán trong toàn bộ chương trình học lớp 4 giúp các em học tập sinh dễ ợt nắm bắt lại con kiến thức, luyện đề kết quả hơn. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các em học viên ôn tập trong thời hạn nghỉ dịch hè.

Bạn đang xem: Bài ôn tập toán lớp 4

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút download về bài viết này, bạn vui mừng kéo xuống cuối bài viết để cài về.


GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Giải bài tập SGK Toán lớp 4 bao hàm các nội dung lời giải hay bài tập sách giáo khoa. Với lời giải Toán lớp 4 của turkcefilmizle.org cho SGK đầy đủ chi tiết các bài xích tập toán lớp 4 đã được xử lý nhanh chóng, dễ hiểu.

GIẢI VỞ BÀI TẬP LỚP 4

Giải vở bài xích tập toán lớp 4 vừa đủ các bài tập vào cả năm học tập 35 tuần. Các bài giải tương xứng với từng huyết học cho những em học viên tham khảo, chuẩn bị cho những bài học tập trên lớp.

Ngoài ra những em tham khảo: một số trong những dạng Toán cơ phiên bản và nâng cấp lớp 4

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị chức năng gồm 3 hàng: hàng đối chọi vị, sản phẩm chục, sản phẩm trăm

- Lớp nghìn tất cả 3 hàng: hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng nghìn nghìn

- Lớp triệu gồm: mặt hàng triệu, hàng chục triệu, mặt hàng tăm triệu

Bài 1: Đọc các số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..


1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...

234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết các số sau:

a/ nhị trăm linh ba nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tư mươi hai nghìn cha trăm:………………………………………

c/ cha trăm linh tám triệu ko nghìn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn với 9 solo vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm cùng 8 1-1 vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu cùng 3 đối chọi vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu quý giá của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số thích hợp vào nơi chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn nhất có hai chữ số, ba chữ số, tư chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn bé dại nhất tất cả hai chữ số, bố chữ số, tư chữ số:


……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn số 1 có nhì chữ số, tía chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn nhất có hai chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ bé dại nhất tất cả hai chữ số, tía chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn chục nhỏ dại nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn nhỏ nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ nhỏ xíu nhất: ………………………………………………………………………..

Gợi ý giải

Bài 1: Đọc các số sau:

100000: Một trăm nghìn

1 000 000: Một triệu

30 000 000: tía mươi triệu

45 234 345: tứ năm triệu nhì trăm cha mươi tứ nghìn bố trăm bốn mươi lăm

234 445 098: nhị trăm ba mươi bốn triệu tứ trăm tư mươi lăm nghìn không trăm chín mươi tám

123 000 209: Một trăm hai mươi cha triệu không nghìn nhì trăm linh chín

Bài 2. Viết những số sau:

a/ nhị trăm linh cha nghìn: 203 000

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi hai nghìn bố trăm: 1 942 300

c/ tía trăm linh tám triệu ko nghìn chín trăm sáu mươi hai: 308 000 962

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn cùng 9 solo vị: 4 600 009

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm cùng 8 đối chọi vị: 34 700 008

d/ 2 trăm triệu và 3 1-1 vị: 200 000 003

Bài 4. Nêu giá trị của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

300 484 098: ba trăm triệu

198 390 456: bố trăm nghìn

568 403 021: ba nghìn

873 049 764: tía triệu

873 876 986: bố triệu

Bài 5. Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

a/ 123; 124; 125; 126; 127; 28

b/ 346; 348; 350; 352; 354; 356


c/ 450; 455; 460; 465; 470; 475

d/ 781; 783; 785; 787; 789; 791

e/ 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ dại nhất có hai chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 10, 100, 1000

b/ Viết số lớn nhất có hai chữ số, bố chữ số, bốn chữ số: 99, 999, 9999

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số, cha chữ số, tư chữ số: 10, 100, 1000

d/ Viết số chẵn lớn số 1 có hai chữ số, bố chữ số, tứ chữ số: 98, 998, 9998

e/ Viết số lẻ lớn nhất có nhị chữ số, cha chữ số, tứ chữ số: 99, 999, 999

g/ Viết số lẻ nhỏ nhất bao gồm hai chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 11, 101, 1001

g/ Viết số tròn chục bé dại nhất: 10

h/ Viết số chẵn nhỏ tuổi nhất: 2

i/ Viết số lẻ nhỏ bé nhất: 1

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Bài 1. tìm kiếm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ y × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng cách thuận nhân thể nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính bởi 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà bác bỏ An thu hoạch được 12 487 kilogam cà phê, nhà chưng Thành thu hoạch được thấp hơn nhà bác An 563kg cà phê. Hỏi cả hai chưng thu hoạch được từng nào kg cà phê?

Bài 7. Kho thóc đầu tiên chứa 1243 tấn thóc, kho đồ vật hai cất số thóc gấp đôi kho đồ vật nhất. Hỏi các hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc đầu tiên chứa 3245 tấn thóc, kho sản phẩm hai chứa số thóc bằng 1/2 kho sản phẩm nhất. Hỏi những hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Gợi ý giải

Bài 1. kiếm tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

x = 9867655 - 456788

x = 9410867

b/ x – 23345 = 9886


x = 9886 + 23345

x = 33231

c/ 283476 + x = 986352

x = 986352 - 283476

x = 702876

d/ y × 123 = 44772

y = 44772 : 123

y = 364

e/ X : 637 = 2345

x = 2345 x 637

x = 1493765

g/ 212 552 : x = 326

x = 212552 : 326

x = 652

h/ 40000 – x = 3876

x = 40000 - 3876

x = 36124

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

x + 1233 = 9876 – 1978

x + 1233 = 7898

x = 7898 -1233

x = 6665

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự để tính

Kết đúng như sau:

224454 + 98808 =323262

200000 – 9876 = 190124

5454 x 43 = 234522

654 x 508 = 332232

39212 : 43 = 911 (dư 39)

10988 : 123 = 89 (dư 41)

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

12347 + (23455 + 76545) = 12347+ 100000 = 1123447

b/ 123 x 4 x 25 = 123 x (4 x 25) = 123 x 100 = 12300

c/ 2 x 4 x 25 x 50 = (2 x 50) x (25 x 4) = 100 x 100 = 10000

d/ (450 x 27) : 50 = 12150 : 50 = 243

Bài 4. Tính bằng 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345 = 425730

b/ 398 x 367 = 146066

c/ 398 x 405 = 161190

d/ 324 x 34 = 11016

e/ 4762 x 567 = 2700054

g/ 12323 : 343 = 35 (dư 318)

h/ 34579 : 456 = 75 (dư 379)

i/ 23971 : 24 = 998 (dư 19)

k/ 30987 : 397 = 78 (dư 21)

m/ 12908 : 546 = 23 (dư 350)

Bài 6. Nhà bác An thu hoạch được 12 487 kilogam cà phê, nhà bác bỏ Thành thu hoạch được ít hơn nhà chưng An 563kg cà phê. Hỏi cả hai bác thu hoạch được từng nào kg cà phê?

Đáp án: 24411(kg)

Bài 7. Kho thóc trước tiên chứa 1243 tấn thóc, kho trang bị hai đựng số thóc gấp hai kho đồ vật nhất. Hỏi các hai kho thóc có tất cả bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án: 3729

Bài 8. Kho thóc thứ nhất chứa 3245 tấn thóc, kho máy hai chứa số thóc bằng 50% kho trang bị nhất. Hỏi những hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, cm, mm

DIỆN TÍCH: m2, dm2, cm2

Bài 1. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kg = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kilogam =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12 tấn 5 kilogam = ……..kg

m/ tấn = …….kg;

n/ tạ = …….kg;

p/ kilogam = …….g;

q/ tạ = …….g;

Bài 2. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a/ 20000 kg = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kilogam = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kg ….. G;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ 1/2 km = …….m;

h/ 1 tháng 5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 4. Viết số tương thích vào nơi chấm

a/ 5m2 = …….dm2;


b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………m2

Bài 5. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm

a/ 2 giờ 5 phút = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ một nửa giờ = …….phút;

g/ 1/3 phút = ……giây;

h/ 1/5 phút =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút = …….giờ………phút

m/ 3 vắt kỉ = ………năm;

n/ 1 tháng 5 thế kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh các đại lượng sau

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 mon … 60 tháng

h) 7t 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ đồng hồ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5 tấn 7kg x đôi mươi kg = ? kg

Bài 8: một tuần có 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì có bao nhiêu ngày?

b) 623 ngày thì bao gồm bao nhiêu tuần?

Bài 9: Một loại xe ô tô chở các lần chở được 516kg cam. Hỏi 30 lần thì chở được bao nhiêu kg cam?

Bài 10: Tính thời gian Minh tiến hành các hoạt động buổi sáng?

Minh thức dậy lúc 6 tiếng 15 phút bầy dục và dọn dẹp vệ sinh đến 6 giờ đồng hồ 35 phút. Sau đó đi bộ đến ngôi trường là thời điểm 7 giờ

a) Hỏi thời hạn Minh đàn dục và lau chùi và vệ sinh là bao lâu?

b) thời hạn Minh quốc bộ tới ngôi trường mất từng nào phút?

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số trung bình cộng = tổng các số hạng : số những số hạng

Tổng những số hạng = số trung bình cộng x số các số hạng

Bài 1. kiếm tìm số vừa phải cộng của những số sau:

a/ 35 cùng 45;

b/ 37, 42 và 56;

c/ 20, 32, 24 cùng 36;

d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Bài 2. Một nhóm sản xuất muối bột thu hoạch trong thời điểm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ cùng 98 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi dịp tổ đó thu hoạch được từng nào tạ muối?

Bài 3. Sự tăng số lượng dân sinh của một xóm trong ba năm lần lượt là: 90 người, 86 người, 70 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân sinh của xã đó tăng lên bao nhiêu người?

Bài 4. Một shop chuyển máy bằng ô tô. Lần đầu gồm 3 ô tô, mỗi xe hơi chuyển được 16 máy. Lần sau gồm 5 xe hơi khác, mỗi xe hơi chuyển được 24 máy. Hỏi vừa phải mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu máy?

Bài 5. Một công ti đưa thực phẩm vào thành phố. Tất cả 5 ô tô, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 ô tô, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm?

Bài 6. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 39 km, giờ lắp thêm hai chạy được 60 km, giờ thứ cha chạy được bởi quãng đường của nhì giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ xe hơi chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 7.

a/ Số trung bình cùng của hai số bởi 8. Biết một trong các hai số bởi 9, tra cứu số kia?

b/ Số trung bình cùng của nhì số bởi 20. Biết một trong hai số bằng 30, tìm kiếm số kia?

Bài 8. với cái giá trị như thế nào của a thì:

a/ a x 5

Bài 5. Cả nhì lớp 4A và 4B trồng được 485 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B 45 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây.

Bài 6. Tuổi chị với tuổi em cùng lại được 32. Em hèn chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Một thư viên mới mua thêm 45 quyển sách tất cả hai loại: sách văn học với sách khoa học. Số sách văn học nhiều hơn số sách công nghệ 11 quyển. Hỏi từng loại tất cả bao nhiêu quyển ?

Bài 8. hai đội có tác dụng đường thuộc đắp một đoạn đường dài 800m. Đội đầu tiên đắp được ít hơn đội thiết bị hai 136m đường. Hỏi mỗi nhóm đắp được từng nào mét đường?

Bài 9. hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa đầu tiên thu hoạch được nhiều hơn thửa thứ hai 6 tạ. Hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một cùng lớp Hai cùng thu nhặt được 127 kilogam giấy. Lớp hai thu nhặt được nhiều hơn lớp Một 9 kg giấy. Hỏi từng lớp thu nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Nhị tấm vài ba dài tất cả 114m. Tấm vải máy nhất dài hơn nữa tấm vải máy hai 6m. Hỏi mỗi tấm vải vóc dai bao nhiêu mét?

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

P = a x 4 a = phường : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

+) diện tích hình bình hành: S

Độ lâu năm đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

P = a x 4 a = p. : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ dài hai đường chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài 24 m cùng chiều rộng 18m.

Bài 2. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật có chiều nhiều năm 4dm cùng chiều rộng 36cm.

Bài 3. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 18cm và chiều rộng kém chiều lâu năm 2cm.

Xem thêm: Top 10 Cao Thủ Võ Lâm Có Thật Trong Lịch Sử Trung Quốc Hay Nhất Mọi Thời Đại

Bài 4. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật tất cả chiều rộng 26m với chiều dài thêm hơn chiều rộng 4m.

Bài 5. Tính chu vi và ăn diện tich hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 12m với chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng.

Bài 6. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài 18m cùng chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích s 36cm2 cùng chiều rộng 6cm.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích s 64cm2 và chiều lâu năm 16cm.

Bài 9. Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh nhiều năm 145cm.

Bài 10. Tính chu vi và ăn mặc tích hình vuông có cạnh lâu năm 24m.

Bài 11. Tính diện tích hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn đó là 64cm.

Bài 12. Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông đó là 56m.

Bài 13. Tính diện tích hình bình hành tất cả độ nhiều năm đáy 18cm và độ cao 12cm.

Bài 14. Tính diện tích hình bình hành có độ dài đáy 18cm và độ cao bằng 1/3 độ nhiều năm đáy.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành có chiều cao 12m cùng độ nhiều năm đáy vội vàng 3 lần chiều cao.

Bài 16. Tính diện tích s hình thoi biết độ nhiều năm hai đường chéo cánh lần lượt là 12cm và 24 cm.

Bài 17. Tính diện tích s hình thoi biết độ dài hai đường chéo cánh lần lượt là 12dm với 40 cm.

Bài 18: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài hơn nữa chiều rộng 8cm và bởi

*
chiều rộng.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích s hình chữ nhật.

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi 200m. Chiều nhiều năm hình chữ nhật hơn hai lần chiều rộng là 10m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 20: Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng. Ví như tăng chiều dài 5m và sút chiều rộng 5m thì được một mảnh vườn mới bao gồm diện tích nhỏ tuổi hơn diện tích s mảnh vườn thuở đầu là 250 m2. Tính diện tích s mảnh vườn ban đầu.

Bài 21: sân trường em hình vuông. Để tăng thêm diện tích đơn vị trường mở rộng về mỗi phía 3m thì diện tích tăng lên 192m2. Hỏi trước đây sân ngôi trường em có diện tích là từng nào m2?

DẠNG 7: BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính bởi hai cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một huyện nhận ra 215 hộp cây viết chì màu, từng hộp có 24 cây bút chì. Huyện đó chia đông đảo số cây viết chì màu đó cho 86 lớp. Hỏi mỗi lớp nhấn được từng nào bút chì màu.

Bài 4. Một xe xe hơi chở 27 bao gạo, mỗi bao nặng trĩu 50kg cùng chở 25 bao mì, từng bao nặng 30 kg. Hỏi xe đó chở toàn bộ bao nhiêu ki –lô-gam gạo với mì.

Bài 5. Một tấm học tất cả 12 lớp học, từng lớp học gồm 45 học sinh và 6 lớp học khác, từng lớp tất cả 42 học sinh. Hỏi trường đó gồm bao nhiêu học sinh.Bài 6. Một tín đồ đi xe đạp tính ra trong 5 phút đi được 975m. Cứ sút đều bởi vậy thì sau 45 phút đã đi được từng nào mét.

Bài 7. Chống họp A có 12 dãy ghế, mỗi hàng ghế tất cả 11 bạn ngồi. Phòng họp B tất cả 14 hàng ghế, mỗi dãy ghế gồm 9 người ngồi. Hỏi số bạn ở chống nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu người.

Bài 8. Một siêu thị thực phẩm bao gồm 340 kg cá. Bạn ta vừa chuyển đến shop này 11 sọt cá, mỗi sọt 25 kilogam cá. Hỏi siêu thị đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một bạn đi xe đạp điện trong 125 phút đầu, từng phút đi được 198m cùng trong 112 phút sau, từng phút đi được 168m. Hỏi người đó đã đi quãng đường dài từng nào mét?

Bài 10. Vừa phải mỗi con gà mái đẻ rất cần được có 104g thóc ăn uống trong một ngày. Vào kho của trại chăn nuôi có 20 kg thức ăn. Với số thức ăn đó tất cả đủ để 375 nhỏ gà mái đẻ nạp năng lượng trong một ngày không?

Bài 11. Có 2436 học viên tham gia đồng diễn thể dục. Vào đó 50% số học viên mặc xống áo đỏ, 1/3 số học sinh đó mặc áo quần vàng, số học sinh còn lại mặc quần áo xanh. Hỏi bao gồm bao nhiêu học viên mặc quần áo xanh?

Bài 12. Một người đi dạo đi được 8524m trong 2 giờ. Hỏi nếu người đó đi dạo trong 2 giờ 30 phút thì được đoạn đường bao nhiêu mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền ship hàng ra bến cảng. 5 chuyến đầu chuyển được 25t ; 10 chuyến sau chuyển được 38 tấn; 5 chuyến cuối chuyển được 17 tấn. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe đưa được từng nào tấn hàng?

Bài 14. Hai siêu thị cùng nhấn 7420m vải. Siêu thị thứ nhất trung bình hàng ngày bán được 265m vải, cửa hàng thứ hai trung bình hằng ngày bán được 371m vải. Hỏi cửa hàng nào buôn bán hết số vải vóc sớm hơn cùng sớm hơn từng nào ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU phân chia HẾT mang lại 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong các số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ những số phân chia hết mang đến 2:

b/ những số chia hết mang lại 5:

c/ các số chia hết cho 2 và 5:

d/ những số phân tách hết cho 3:

e/ các số phân chia hết 9:

g/ những số phân tách hết mang đến 3 nhưng mà không phân chia hết cho 9:

h/ những số phân tách hết cho cả 2, 3, 5 với 9:

Bài 2. tìm chữ số phù hợp điền vào ô trống nhằm được:

a/ 13... Phân chia hết mang lại 3;

b/ 4...0 phân tách hết 9;

c/ 24... Phân chia hết cho tất cả 3 với 5;

d/ 47... Phân chia hết cho tất cả 2 với 3;

Bài 3

a/ Viết ba số có 4 chữ số phân chia hết cho 2:

b/ Viết bố số có 3 chữ số phân tách hết cho 3:

c/ Viết bố số tất cả 4 chữ số phân chia hết cho 5:

d/ Viết tía số bao gồm 4 chữ số chia hết mang lại 9:

e/ Viết bố số có 4 chữ số chia hết đến 2 với 5:

h/ Viết ba số có 3 chữ số phân tách hết mang đến 2 và 3:

i/ Viết ba số gồm 3 chữ số phân tách hết cho 2; 3; 5 cùng 9:

DẠNG 9: BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần đã to màu cho từng hình sau:

Bài 2. Viết dưới dạng phân số các thương sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết mỗi phân số tiếp sau đây dưới dạng thương và tính yêu mến theo mẫu:

Bài 4. Viết từng số sau dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. đối chiếu phân số cùng với 1:

Phân số bao gồm tử số lớn hơn mẫu số thì phân số to hơn 1

Phân số bao gồm tử số bé thêm hơn mẫu số thì phân số bé thêm hơn 1

Phân số tất cả tử số bằng mẫu số thì phân số bởi 1

Bài 6. Rút gọn các phân số sau:

Vận dụng tín hiệu chia hết mang đến 2, 3, 5, 9 nhằm rút gọn các phân số

Bài 8. Rút gọn những phân số:

Bài 9. Rút gọn những phân số:

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. một tờ học gồm 35 học sinh, trong các số ấy số 3/5 học tập xếp nhiều loại khá. Tính số học sinh xếp một số loại khá của lớp đó.

Bài 2. Một sân trường hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 120m, chiều rộng bởi 5/6 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của sảnh trường đó.

Bài 3. Lớp 4A bao gồm 16 học viên nam cùng số học sinh nữ bằng 9/8 số học viên nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Bài 4. Một sảnh trường hình chữ nhật gồm chiều dài 60m, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của sân trường đó.

Bài 5. Một siêu thị có 50 kg đường. Buổi sáng phân phối 10 kg đường, buổi chiều cung cấp 3/8 số mặt đường còn lại. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng con đường từ công ty anh Hải cho thị xã dài 15km. Anh Hải đi từ công ty ra thị xã, khi đi được 2/5 quãng mặt đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn bắt buộc đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì tới thị xã?

Bài 7. Gồm một kho chứa xăng. Lần đầu người ta lôi ra 32 850 lít xăng, lần sau kéo ra bằng 1/3 lần đầu. Hỏi ban đầu trong kho bao gồm bao nhiêu lít xăng?