Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 10 có đáp án

Trong cấu tạo đề thi THPT đất nước môn giờ Anh năm 2020, 2 bài xích Đọc hiểu chiếm đến 20% số câu hỏi. Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 12 một tư liệu ôn tập quality bám sát cấu tạo đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đây là tuyển tập các bài tập đọc hiểu tiếng anh tất cả đáp án cụ thể từng câu và bài dịch thanh lịch tiếng Việt. Chúc những em ôn tập tốt!

6 mẹo có tác dụng đề phát âm hiểu tiếng Anh đúng chuẩn siêu vận tốc ăn chắc chắn điểm 10

*
Phần Đọc hiểu trong đề thi thpt QG gồm gồm 2 phần: 1 bài bác đọc phát âm ngắn với 1 bài đọc hiểu dài. Mỗi bài bác gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 10 có đáp án


Contents

1 1, bài tập hiểu hiểu tiếng anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài tập đọc hiểu tiếng anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài bác tập đọc hiểu giờ anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài phát âm hiểu

In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels khổng lồ turn và make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together và make them bigger, we can use them lớn move things

In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, và the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting to lớn watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, và only fifty years after that, men walked on the moon. Công nghệ is now changing our world faster & faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, and soon we will use it to vày lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds to lớn charge your phone or download a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things lượt thích cars and furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media lượt thích Twitter & Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, to lớn help them see, hear & communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones lớn use social truyền thông or search the mạng internet because the internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, and a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened lớn him. Today, many people are trying to develop a space solar nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want to lớn use wheels

C, most inventions were to do with farming

D, it took time for new ideas to lớn change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, khổng lồ explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, to lớn explain how space travel started.

D, lớn show how an invention developed quickly.

*
Máy cất cánh được nói đến trong bài xích đọc như một lấy ví dụ về hiện đại khoa học kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the internet as much.

D, We won’t need devices lượt thích smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting khổng lồ develop it now.

B, It’s a science fiction idea, and nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier to build a solar nguồn station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More & more inventions

D, Progress now và then

Bài tập gọi hiểu tiếng anh gồm đáp án cụ thể như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói rằng trong thừa khứ

A, mọi fan đã không phát minh sáng tạo ra những thứ

B, hầu như người không thích sử dụng bánh xe

C, phần lớn các phát minh là để gia công nông nghiệp

D, yêu cầu mất thời gian để những ý tưởng phát minh mới biến đổi mọi thứ

Thông tin: In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world.

Tạm dịch: Trong vượt khứ, công nghệ và tân tiến rất chậm. Tín đồ dân đã sáng tạo ra canh tác cách đây 12.000 năm nhưng đề nghị mất 8.000 năm xem xét tưởng đi khắp nuốm giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Tại sao công ty văn thực hiện ví dụ về trang bị bay?

A, Để giải thích tại sao giao thông thay đổi trong nắm kỷ 20.

B, bởi vì ông suy nghĩ rằng chính là phát minh đặc biệt quan trọng nhất trong định kỳ sử.

C, Để phân tích và lý giải cách phượt vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết một phát minh đã vạc triển hối hả như cố kỉnh nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun lớn move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example.

Tạm dịch: trong vài núm kỷ qua, số đông thứ đã ban đầu tiến cách nhanh hơn. Rước một phát minh sáng tạo của cố kỷ trăng tròn như máy cất cánh chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập hiểu hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về tương lai của truyền thông?

A, chúng ta không thể biết phương tiện truyền thông media xã hội thông dụng nhất vẫn là gì.

B, Vi mạch vẫn trở yêu cầu nhanh hơn.

C, họ sẽ không sử dụng internet nhiều.

D, họ sẽ ko cần những thiết bị như điện thoại thông minh thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to use social truyền thông or search the mạng internet because the internet will be in our heads!

Tạm dịch: họ sẽ không cần điện thoại thông minh để thực hiện phương tiện truyền thông xã hội hoặc tìm kiếm kiếm internet vì chưng internet sẽ ở trong đầu bọn chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập phát âm hiểu tiếng anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về tích điện mặt trời trong không gian?

A, Đó là 1 ý tưởng cũ, tuy vậy mọi fan chỉ bước đầu phát triển nó thời gian này.

B, Đó là một trong ý tưởng kỹ thuật viễn tưởng và không người nào thực sự nghĩ rằng nó đang hoạt động.

C, vấn đề xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong không gian tiện lợi hơn các so với trên Trái đất.

D, Mọi tín đồ đã test nó vào thời điểm năm 1941, tuy nhiên họ đã không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened khổng lồ him. Today, many people are trying khổng lồ develop a space solar nguồn station.

Tạm dịch: Năm 1941, đơn vị văn Isaac Asimov sẽ viết về một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian. Mọi tín đồ cười nhạo ý tưởng của ông, nhưng bọn họ lẽ ra đề nghị lắng nghe ông. Ngày nay, không ít người đang nỗ lực phát triển một trạm tích điện mặt trời trong không gian.

Xem thêm: Nữ Chiến Binh Quả Cảm Vietsub, Xem Phim Nữ Chiến Binh Quả Cảm

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập đọc hiểu giờ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Tiêu đề rất tốt cho bài viết sẽ là

A, Con bạn trong không gian

B, máy vi tính sẽ giai cấp thế giới?

C, Ngày càng những phát minh

D, Tiến bộ hiện thời và sau đó

Bài viết nói về các tiến bộ ở thừa khứ, bây giờ đồng thời dự kiến về tương lai

2, bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài gọi hiểu

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the questions.

Accidents vì not occur at random. People eighty-five years of age and older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five lớn nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone khổng lồ risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders lớn die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites khổng lồ die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often khổng lồ poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt khổng lồ reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely lớn use safety belts. People in rural areas have more accidents than thành phố or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office và because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income & rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according to the passage?

A, Children aged five lớn nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 và over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According khổng lồ the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, trắng Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing và working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài bác đọc:

Các chương trình đô thị hóa vẫn được triển khai ở những nơi trên rứa giới, đặc biệt là ở hầu hết vùng có mật độ dân sư sinh sống um tùm với khu đất đai và tài nguyên hạn chế. Đó là hệ trái tất yếu đuối của vạc triển tài chính và công nghiệp hóa. Nó đã đưa về rất nhiều tác dụng cho làng hội của bọn chúng ta. Mặc dù nhiên, nó cũng đưa ra nhiều vấn đề khác biệt cho tổ chức chính quyền địa phương và những nhà hoạch định thị trấn trong vượt trình duy trì đô thị hóa bền vững, nhất là ở các nước sẽ phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ đề thường gặp mặt trong các bài phát âm hiểu tiếng anh

Khi rất nhiều người dày đặc vào một khoanh vùng nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị rất có thể không đủ để đáp ứng. Sẽ thiếu đơn vị ở, năng lượng và nước Điều này sẽ tạo nên ra các đô thị quá đông đảo mà không có cơ sở vật chất thích hợp. Hiện nay nay, quy trình đô thị hóa nhanh đang ra mắt chủ yếu ớt ở các nước đang phát triển nơi thành phố hóa bền bỉ ít tương quan đến cuộc sống của bạn dân. Bên ở của họ chỉ là đông đảo khu ổ con chuột tồi tàn với điều kiện vệ sinh kém.

Con cái của họ chỉ dành được giáo dục cơ bản. Bởi đó, cuộc chiến tranh sinh tồn là ưu tiên số 1 của bọn họ hơn là bất cứ điều gì khác. Chỉ khi unique cuộc sống của mình được cải thiện, bọn họ mới rất có thể tìm kiếm những giá trị cao không giống trong cuộc sống của họ.

Bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, điều như thế nào dưới đó là đúng?

A, trẻ con em từ năm đến chín tuổi đương đầu với phần trăm tai nạn cao nhất.

B, toàn bộ mọi người đối mặt với phần trăm tai nạn như nhau.

C, Cứ 1 trong những 22 tín đồ trong độ tuổi 85 đang chết vì chưng tai nạn.

D, Nguy cơ gặp tai nạn cao hơn nữa trong một số nhóm tín đồ nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro khủng hoảng tai nạn ở đầy đủ nhóm người khác nhau, lấy một ví dụ như tin tức dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely to lớn die accidentally than are children five lớn nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: người từ 85 tuổi trở lên có công dụng chết vày tai nạn cao hơn 21 lần so với trẻ em 5-9 tuổi. Nguy cơ cho người Mĩ bản địa vội 4 lần fan Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc cội Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập phát âm hiểu giờ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

inferior (adj): kém hơn, rẻ hơn

low-quality: quality kém

modern (adj): hiện tại đại

well-equipped: sản phẩm tốt

unsafe (adj): không an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to lớn reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống bần hàn nhận được dịch vụ thương mại y tế kém, hay ở giữa những ngôi nhà gồm lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc điện, tài xế cũ hơn với không nhiều tính năng bình yên hơn, với ít dùng dây an ninh hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, nhóm bạn nào dưới đây ở Mỹ gồm nguy cơ gặp gỡ tai nàn cao nhất?

A, người Mỹ bản địa

B, tín đồ Mỹ cội Á

C, fan Mỹ da trắng

D, bạn Mỹ cội Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho người Mĩ bản địa gấp 4 lần người Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc gốc Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập phát âm hiểu tiếng anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Từ “that” trong khúc văn kể tới điều gì?

A, nam giới giới

B, bạn Mỹ bạn dạng địa

C, nguy cơ

D, tín đồ Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho người Mĩ bạn dạng địa vội vàng 4 lần bạn Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập đọc hiểu tiếng anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Điều làm sao KHÔNG được nhắc như một vì sao cho tỷ lệ tại nạn cao hơn nữa trong nhóm fan nghèo?

A, Ít kiến thức về an toàn.

B, Thiếu thương mại & dịch vụ y tế.

C, nhà ở và điều kiện thao tác kém.

D, áp dụng ô tô phối kết hợp ít tính năng an toàn hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to lớn reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, và are less likely lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống nghèo nàn nhận được dịch vụ thương mại y tế yếu (câu B), thường ở trong số những ngôi nhà gồm lỗi trong hệ thống sưởi hoặc năng lượng điện (câu C), tài xế cũ rộng với không nhiều tính năng bình yên hơn (câu D), cùng ít sử dụng dây an toàn hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý chọn sách ôn thi THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp cục bộ Ngữ pháp có trong đề thi, gồm lý thuyết và bài bác tập vận dụng. Tiện lợi tra cứu cùng ôn tập

Chinh phục ngữ pháp tiếng Anh bằng INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: tuyệt kỹ chinh phục điểm cao kỳ thi THPT tổ quốc môn giờ Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Phim thần tài đến 1999

 • Trần huyền linh hòa phát

 • Không zoom nhỏ được trong cad

 • Khe nứt san andreas vietsub

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.