Các khối thi đại học 2021

Để tất cả thể kết thúc mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng Đại học năm 2022, thí sinh cần biết được mã tổ hợp những môn xét tuyển chọn được quy định chung của bộ GD&ĐT.

*

Mã tổ hợp môn giúp các thí sinh chọn lọc ngành nghề đơn giản hơn

Mã tổ hợp môn có chân thành và ý nghĩa như núm nào ?

Mã tổ hợp môn là phần lớn ký hiệu nhận ra khối thi bao hàm chữ cùng số. Phần chữ để nhận thấy khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để nhận thấy tổ hòa hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổ hợp được luật pháp theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác giúp các em học tập sinh thuận tiện lựa chọn chính xác khối thi hơn.

*
Mã tổng hợp xét tuyển những môn thi năm 2022

Danh sách 185+ mã tổ hợp môn xét tuyển vào đại học năm 2022

Trong phiếu đk thi THPT giang sơn không thể thiếu hụt mã tổng hợp môn xét tuyển, chính vì vậy những thí sinh cần phải ghi ghi nhớ được mã này bao hàm các tổng hợp xét tuyển mà những thầy cô tư vấn đăng ký kết xét tuyển Cao đẳng Dược dùng Gòn vẫn tổng hòa hợp như sau:

Bảng Mã tổ hợp khối A xét tuyển chọn vào cao đẳng đại học chính quy

Bảng Mã tổng hợp môn học khối A bao gồm 01 môn toán học và 2 môn khác

A00: Toán, đồ gia dụng lí, Hóa họcA01: Toán, vật dụng lí, giờ đồng hồ AnhA02: Toán, đồ gia dụng lí, Sinh họcA03: Toán, đồ dùng lí, định kỳ sửA04: Toán, đồ dùng lí, Địa líA05: Toán, Hóa học, lịch sửA06: Toán, Hóa học, Địa líA07: Toán, lịch sử, Địa líA08: Toán, định kỳ sử, giáo dục công dânA09: Toán, Địa lý, giáo dục đào tạo công dânA10: Toán, Lý, giáo dục và đào tạo công dânA11: Toán, Hóa, giáo dục công dânA12: Toán, kỹ thuật tự nhiên, KH buôn bản hộiA14: Toán, khoa học tự nhiên, Địa líA15: Toán, KH từ nhiên, giáo dục đào tạo công dânA16: Toán, khoa học tự nhiên, Ngữ vănA17: Toán, đồ lý, khoa học xã hộiA18: Toán, Hóa học, công nghệ xã hội

Bảng Mã tổ hợp những môn khối B

Bảng Mã tổ hợp môn học tập xét tuyển chọn cao đẳng, đh khối B bao hàm 01 môn toán học, 01 môn sinh học và 1 môn học tập khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh họcB01: Toán, Sinh học, định kỳ sửB02: Toán, Sinh học, Địa líB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănB04: Toán, Sinh học, giáo dục và đào tạo công dânB05: Toán, Sinh học, kỹ thuật xã hộiB08: Toán, Sinh học, tiếng Anh

Bảng Mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối C

Mã tổng hợp môn khối C hay còn được gọi là khối Văn tất cả 01 môn Ngữ Văn với 2 môn học khác

C00: Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, thiết bị líC02: Ngữ văn, Toán, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, lịch sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, vật dụng lí, Hóa họcC06: Ngữ văn, đồ lí, Sinh họcC07: Ngữ văn, đồ dùng lí, lịch sửC08: Ngữ văn, Hóa học, SinhC09: Ngữ văn, đồ lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, định kỳ sửC12: Ngữ văn, Sinh học, kế hoạch sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ văn, Toán, giáo dục và đào tạo công dânC15: Ngữ văn, Toán, khoa học xã hộiC16: Ngữ văn, đồ lí, giáo dục công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục đào tạo công dânC19 Ngữ văn, kế hoạch sử, giáo dục công dânC20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục đào tạo công dân

Danh sách mã tổ hợp những môn xét tuyển chọn khối D

Khối D bao gồm 1 môn ngoại ngữ với 2 môn học tập khác

D01: Ngữ văn, Toán, tiếng AnhD02: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ NgaD03: Ngữ văn, Toán, giờ PhápD04: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ TrungD05: Ngữ văn, Toán, tiếng ĐứcD06: Ngữ văn, Toán, tiếng NhậtD07: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ AnhD08: Toán, Sinh học, tiếng AnhD09: Toán, định kỳ sử, giờ AnhD10: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ AnhD11: Ngữ văn, trang bị lí, tiếng AnhD12: Ngữ văn, Hóa học, giờ đồng hồ AnhD13: Ngữ văn, Sinh học, giờ AnhD14: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ AnhD15: Ngữ văn, Địa lí, giờ AnhD16: Toán, Địa lí, giờ ĐứcD17: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ NgaD18: Toán, Địa lí, tiếng NhậtD19: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ PhápD20: Toán, Địa lí, tiếng TrungD21: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ ĐứcD22: Toán, Hóa học, giờ NgaD23: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ NhậtD24: Toán, Hóa học, tiếng PhápD25: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ TrungD26: Toán, đồ dùng lí, giờ đồng hồ ĐứcD27: Toán, đồ gia dụng lí, tiếng NgaD28: Toán, đồ dùng lí, giờ đồng hồ NhậtD29: Toán, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ PhápD30: Toán, thứ lí, giờ TrungD31: Toán, Sinh học, tiếng ĐứcD32: Toán, Sinh học, giờ NgaD33: Toán, Sinh học, tiếng NhậtD34: Toán, Sinh học, giờ PhápD35: Toán, Sinh học, tiếng TrungD41: Ngữ văn, Địa lí, tiếng ĐứcD42: Ngữ văn, Địa lí, tiếng NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, giờ NhậtD44: Ngữ văn, Địa lí, tiếng PhápD45: Ngữ văn, Địa lí, giờ TrungD52: Ngữ văn, thứ lí, tiếng NgaD54: Ngữ văn, đồ lí, giờ đồng hồ PhápD55: Ngữ văn, trang bị lí, tiếng TrungD61: Ngữ văn, lịch sử, giờ ĐứcD62: Ngữ văn, lịch sử, giờ NgaD63: Ngữ văn, lịch sử, giờ NhậtD64: Ngữ văn, lịch sử, tiếng PhápD65: Ngữ văn, định kỳ sử, tiếng TrungD66: Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ AnhD68: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ NgaD69: Ngữ Văn, giáo dục công dân, giờ đồng hồ NhậtD70: Ngữ Văn, giáo dục công dân, giờ PhápD72: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ AnhD73: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ ĐứcD74: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, tiếng NgaD75 Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ NhậtD76: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ PhápD77: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ TrungD78: Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng AnhD79: Ngữ văn, công nghệ xã hội, tiếng ĐứcD80: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ NgaD81: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ đồng hồ NhậtD82: Ngữ văn, công nghệ xã hội, tiếng PhápD83: Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng TrungD84: Toán, giáo dục công dân, giờ AnhD85: Toán, giáo dục công dân, tiếng ĐứcD86: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ NgaD87: Toán, giáo dục đào tạo công dân, tiếng PhápD88: Toán, giáo dục đào tạo công dân, tiếng NhậtD90: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ AnhD91: Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng PhápD92: Toán, khoa học tự nhiên, giờ ĐứcD93: Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng NgaD94: Toán, công nghệ tự nhiên, tiếng NhậtD95: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ TrungD96: Toán, khoa học xã hội, AnhD97: Toán, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ PhápD98: Toán, khoa học xã hội, giờ ĐứcD99: Toán, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ Nga

Tổng đúng theo 66 mã tổ hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đó là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Các khối này được call là khối năng khiếu bao gồm từ 1 mang lại 2 môn năng khiếu trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường vẽ thẩm mỹ 1, năng khiếu vẽ nghệ thuật 2H01: Toán, Ngữ văn, VẽH02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màuH03: Toán, công nghệ tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán, tiếng Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ văn, công nghệ xã hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn, lịch sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối KK01: Toán, tiếng Anh, Tin họcDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn, lịch sử, Năng khiếuM02: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2M03: Văn, năng khiếu 1, năng khiếu 2M04: Toán, Đọc nhắc diễn cảm, Hát MúaM09: Toán, NK thiếu nhi 1( nói chuyện, đọc, diễn cảm), NK mần nin thiếu nhi 2 (Hát)M10: Toán, tiếng Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, tiếng AnhM13: Toán, Sinh học, Năng khiếuM14: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, ToánM15: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, tiếng AnhM16: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, vật dụng lýM17: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, định kỳ sửM18: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, ToánM19: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, giờ AnhM20: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, thiết bị lýM21: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, định kỳ sửM22: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, ToánM23: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, giờ AnhM24: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, vật dụng lýM25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, kế hoạch sửDanh sách mã tổng hợp môn khối xét tuyển N (ngữ văn cùng 2 môn năng khiếu sở trường âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, màn biểu diễn nghệ thuậtN02: Ngữ văn, ký xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN04: Ngữ Văn, năng khiếu thuyết trình, Năng khiếuN05: Ngữ Văn, xây dừng kịch bạn dạng sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônN07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh, phát triển chủ đề và phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ đạo tại chỗDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối RR00: Ngữ văn, kế hoạch sử, năng khiếu báo chíR01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu Kiến thức văn hóa truyền thống –xã hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Năng khiếu kiến thức và kỹ năng truyền thôngDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu SKĐA 1, năng khiếu SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2Danh sách mã tổ hợp môn khối T - Khối năng khiếu thể dục thể dục thể thao ( 2 môn thoải mái và tự nhiên và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu thể dục thể thaoT01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu thể dục thể thaoT03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu thể dục thể thaoT04: Toán, Lý, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT05: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, năng khiếu thể dục thể thaoDanh sách những mã tổng hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu vẽ với 2 môn khác)V00: Toán, trang bị lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Toán, giờ AnhV03: VẼ MT, Toán, HóaV05: Ngữ văn, thiết bị lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán, giờ Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, giờ Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Toán, giờ đồng hồ Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Toán, giờ Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là list tổng vừa lòng mã tổng hợp môn xét tuyển cần thiết trong kỳ thi THPT đất nước năm 2022 mà thí sinh cần phải ghi nhớ, hãy ghi đúng đắn mã tổng hợp xét tuyển nhưng thí sinh đk lựa chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Phim thần tài đến 1999

 • Trần huyền linh hòa phát

 • Khe nứt san andreas vietsub

 • Xem phim tân ỷ thiên đồ long ký tập 17 vietsub

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.