Cách Tổng Hợp Kết Quả Khảo Sát

Làm rứa nào nhằm phân tích dữ liệu khảo sát trong Excel?

Nếu có danh sách dữ liệu khảo sát điều tra trong một trang tính như hình tiếp sau đây và bạn cần phân tích điều tra khảo sát này với tạo report kết quả khảo sát trong Excel, bạn có thể làm như thế nào? Bây giờ, tôi nói về các bước phân tích dữ liệu điều tra khảo sát và tạo report kết quả trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: Cách tổng hợp kết quả khảo sát

Phần 1: Đếm tất cả các loại ý kiến trong cuộc khảo sát

*

3. trong Ô B55, nhập công thức này = SUM (B53: B54) (phạm turkcefilmizle.org B2: B51 là phạm turkcefilmizle.org phản hồi cho thắc mắc 1, chúng ta cũng có thể thay đổi nó lúc cần) trong những số ấy và thừa nhận nút Enter bên trên bàn phím, kế tiếp kéo chốt điền vào phạm turkcefilmizle.org bạn có nhu cầu sử dụng bí quyết này , ở đây tôi điền nó vào phạm turkcefilmizle.org B55: K55. Xem ảnh chụp màn hình:

*

5. Kiểu = COUNTIF (B2: B51, $ B $ 11) (phạm turkcefilmizle.org B2: B51 là phạm turkcefilmizle.org phản hồi về thắc mắc 1, ô $ B $ 11 là tiêu chí bạn có nhu cầu đếm, bạn cũng có thể thay đổi chúng khi cần) vào ô B58 cùng nhấn Đi vào bên trên bàn phím, kế tiếp kéo chốt điền vào phạm turkcefilmizle.org bạn muốn sử dụng bí quyết này, tại đây tôi điền nó vào phạm turkcefilmizle.org B58: K58. Xem ảnh chụp màn hình:

*

7.

Xem thêm: Phim Tân Tuyệt Đại Song Kiều, Tân Tuyệt Đại Song Kiêu Full (44/44)

trong Ô B61 nhập cách làm này = SUM (B57: B60) (phạm turkcefilmizle.org B2: B51 là phạm turkcefilmizle.org ý kiến ở câu hỏi 1, chúng ta có thể thay đổi nó lúc cần) để tính tổng số bình luận và nhận Đi vào bên trên bàn phím, sau đó kéo chốt điền vào phạm turkcefilmizle.org bạn muốn sử dụng công thức này, tại chỗ này tôi điền nó vào phạm turkcefilmizle.org B61: K61. Xem ảnh chụp màn hình:

Phần 2: Tính tỷ lệ của toàn bộ các bội phản hồi

Sau đó, bạn cần giám sát tỷ lệ phần trăm của mỗi ý kiến cho đa số câu hỏi.

8. vào Ô B62 nhập bí quyết này = B57 / $ B $ 61 (Ô B57 cho thấy phản hồi đặc biệt quan trọng mà bạn muốn đếm con số của nó, Ô $ B $ 61 là tổng số làm phản hồi, bạn cũng có thể thay đổi bọn chúng khi cần) nhằm tính tổng số đánh giá và nhấn Đi vào bên trên bàn phím, sau đó kéo chốt điền vào phạm turkcefilmizle.org bạn có nhu cầu sử dụng bí quyết này. Sau đó, định dạng ô theo tỷ lệ xác suất bằng cách bấm vào phải> Định dạng ô > phần trăm phần trăm. Xem hình ảnh chụp màn hình:

*

*

11. chỉnh sửa tiêu đề khi bạn cần, xem hình ảnh chụp màn hình:

*
*

13. Trong tập san Dán quánh biệt hộp thoại, khám nghiệm Giá trị cùng Transpose trong Dán cùng vận chuyển và nhấp vào OK nhằm đóng hộp thoại này. Xem ảnh chụp màn hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Phim thần tài đến 1999

  • Trần huyền linh hòa phát

  • Khe nứt san andreas vietsub

  • Không zoom nhỏ được trong cad

  • x