Chữ Ngọc Trong Tiếng Hán

1. (Danh) Ngọc, thiết bị đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: “Ngọc bất trác, bất thành khí” 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không mài giũa thì ko thành khí cụ.2. (Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: “ngọc diện” 玉面 mặt đẹp mắt như ngọc, “ngọc dịch” 玉液 rượu ngon.3. (Tính) Tôn quý. ◎Như: “ngọc thể” 玉體 bản thân ngọc, “ngọc chỉ” 玉趾 gót ngọc.4. (Động) yêu đương yêu, góp đỡ. ◇Thi khiếp 詩經: “Vương dục ngọc nhữ” 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) nhà vua muốn kiến thiết xây dựng cho ngươi thành tài (thương yêu thương ngươi như ngọc).5. Một âm là “túc”. (Danh) bạn thợ ngọc.6. (Danh) họ “Túc”.

Bạn đang xem: Chữ ngọc trong tiếng hán


① Ngọc, đá báu.② Ðẹp, như ngọc diện 玉面 mặt đẹp nhất như ngọc.③ dùng để nói những bậc tôn quý, như ngọc thể 玉體 mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc, v.v.④ Vo thành, như vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Thi ghê 詩經) vua muốn thiết kế xây dựng cho ngươi thành tài.⑤ Một âm là túc. Bạn thợ ngọc.⑥ họ Túc.

Xem thêm: Câu Chuyện Kì Bí Về 3 Hồn Ma Đáng Sợ Nhất Thế Giới Từng Khiến Người Người Ám Ảnh


① Ngọc, ngọc thạch; ② sạch sẽ và xinh tươi như ngọc; ③ (lịch) (Lời) đá quý ngọc. 【玉音】ngọc âm (lịch) Lời đá quý ngọc (ví với thư từ của bạn); ④ (văn) Thường, giúp: 王慾玉女,是用大諫 Vua ơi, ta mong giúp ngài, đề xuất mới can con gián ngài nhiều (Thi Kinh: Đại nhã, Dân lao); 貧賤憂戚,庸玉女于成也 Nghèo hèn cùng sầu muộn là hầu như thứ hỗ trợ cho ngươi được thành công (Trương Tái: Tây minh); ⑤ (Họ) Ngọc.
Thứ đá thật quý, siêu đẹp — Chỉ tính giải pháp đáng quý. Đoạn trường tân thanh tất cả câu: » Hoa mỉm cười ngọc thốt đoan trang « — Chỉ sự xinh xắn — tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Ngọc.

bạch ngọc 白玉 • bạch ngọc vi hà 白玉微瑕 • bảo ngọc 寶玉 • băng cơ ngọc cốt 冰肌玉骨 • băng hồ nước ngọc hác tập 冰壺玉壑集 • băng ngọc 冰玉 • băng thanh ngọc khiết 冰清玉潔 • bị mèo hoài ngọc 被褐懷玉 • bị hạt hoài ngọc 被褐懷玉 • bích ngọc 璧玉 • bích ngọc 碧玉 • bội ngọc 佩玉 • cẩm y ngọc thực 錦衣玉食 • châu ngọc 珠玉 • chi lan ngọc thụ 芝蘭玉樹 • côn ngọc 昆玉 • kim ngọc 金玉 • lan ngọc 蘭玉 • ngọc bạch 玉帛 • ngọc phiên bản 玉版 • ngọc bàn 玉盤 • ngọc bội 玉佩 • ngọc bôi 玉杯 • ngọc chẩm 玉枕 • ngọc chỉ 玉趾 • ngọc chiếu 玉照 • ngọc cốt 玉骨 • ngọc dịch 玉液 • ngọc diện 玉面 • ngọc duẫn 玉筍 • ngọc dung 玉容 • ngọc đái 玉帶 • ngọc mặt đường 玉堂 • ngọc giai 玉階 • ngọc hành 玉莖 • ngọc hân công chúa 玉欣公主 • ngọc trả 玉環 • vua 玉皇 • ngọc kha 玉珂 • ngọc khánh 玉磬 • ngọc kinh lang trả 玉京嫏环 • ngọc tởm lang trả 玉京嫏環 • ngọc lan 玉蘭 • ngọc lạp 玉粒 • ngọc lộ 玉露 • ngọc luân 玉輪 • ngọc nhan 玉顔 • ngọc nhân 玉人 • ngọc nữ giới 玉女 • ngọc tô 玉山 • ngọc thạch 玉石 • ngọc thể 玉體 • ngọc thiềm 玉蟾 • ngọc thỏ 玉兔 • ngọc thủ 玉手 • ngọc thụ 玉樹 • ngọc tỉ 玉壐 • ngọc tiên tập 玉鞭集 • ngọc tiêu 玉簫 • ngọc tỉnh liên phú 玉井蓮賦 • ngọc trản 玉盞 • ngọc trụ 玉柱 • ngọc tuyết 玉雪 • ngọc tỷ 玉玺 • ngọc tỷ 玉璽 • nhuyễn ngọc 輭玉 • phác ngọc 樸玉 • quan liêu ngọc 冠玉 • quỳnh thọ ngọc vũ 瓊樓玉宇 • thương côn châu ngọc tập 滄崑珠玉集 • uẩn ngọc 韞玉
• Dạ toạ hoài rứa Ích Khanh án liền kề - 夜坐懷顧益卿按察 (Thẩm Minh Thần)• Đồng tước đoạt đài phú - 銅雀臺賦 (Tào Thực)• Đường Sùng Huy công chúa thủ ngân hoạ Hàn Nội Hàn - 唐崇徽公主手痕和韓內翰 (Âu Dương Tu)• Kệ - 偈 (Thiện Đạo đại sư)• loài kiến Vương giám binh mã sứ thuyết cận sơn hữu bạch hắc nhị ưng, la giả cửu thủ cánh vị năng đắc, vương dĩ vi mao cốt hữu dị tha ưng, lớn lạp hậu xuân sinh hiên phi tỵ noãn kình bí quyết tư thu chi thậm, miễu bất khả kiến, thỉnh dư phú thi kỳ 2 - 見王監兵馬使說近山有白黑二鷹,羅者久取竟未能得,王以為毛骨有異他鷹,恐臘後春生鶱飛避暖勁翮思秋之甚,眇不可見,請余賦詩其二 (Đỗ Phủ)• Kim toả thi - 金鎖詩 (Mã Chân thê)• Mã Ích chi yêu trần Tử tô ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc đưa ra ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 04 - 馬益之邀陳子山應奉秦景容縣尹江上看花二公作竹枝歌予亦作數首其四 (Viên Khải)• Phụng tống Nghiêm công nhập triều thập vận - 奉送嚴公入朝十韻 (Đỗ Phủ)• vượt An Long - 過安隆 (Trần quang quẻ Triều)• Ức Trịnh phái nam Biền - 憶鄭南玭 (Đỗ Phủ)