Đơn Vị Đo Thông Tin

Bit là đối chọi vị đo lường và tính toán cơ bản của thông tin. Quanh đó bit, còn có khá nhiều đơn vị đo khác. Bài này sẽ ra mắt các đơn vị chức năng đo cơ phiên bản trong thứ tính.

Bạn đang xem: Đơn vị đo thông tin


1. Bit – BInary digiT (b)

Là đối kháng vị nhỏ nhất của dữ liệu được giữ trong trang bị tính. Toàn bộ các tài liệu đều phải được mã biến thành từng bit để máy tính hoàn toàn có thể hiểu được. Một chữ số nhị phân bao gồm 2 tâm lý 0 hoặc 1.

2. Byte (B)

Một byte gồm bao gồm 8 bit. Thường dùng để thể hiện dung lượng lưu trữ tài liệu trong máy tính.

3. Bảng thay đổi giữa các đơn vị đo

Ngoài bit cùng byte, họ còn gồm những đơn vị chức năng đo lớn hơn để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu lưu trữ ngày càng lớn.

Xem thêm: Phim Quái Vật Sông Hàn Full, Phim Quái Vật Sông Hàn (2007) Hd Vietsub

Tên gọiKý hiệuHệ thập phânHệ nhị phân
Bitb0 hoặc 10 hoặc 1
ByteB8 bitxxxxxxxx bit
KiloByteKB103 B210 B = 1024 B
MegaByteMB103 KB210 KB
GigaByteGB103 MB210 MB
TeraByteTB103 GB210 GB
PetaBytePB103 TB210 TB
ExaByteEB103 PB210 PB
ZettaByteZB103 EB210 EB
YottaByteYB103 ZB210 ZB
Lưu ý, tùy vào tư tưởng mà chúng ta có 1 KiloByte (KB) bởi 1000 Byte hoặc 1024 Byte. Những nhà phân phối ổ cứng hay được sử dụng đơn vị đo hệ thập phân (1 KiloByte (KB) bởi 1000 Byte) để thể hiện dung lượng lưu trữ của ổ cứng. Điều này giải thích, một ổ đĩa gồm ghi dung lượng 500 GB nhưng bé số dung tích lưu trữ thật sự thì luôn thấp hơn 500 GB.
*

4. Hertz (Hz)

Là 1-1 vị dùng để đo vận tốc xử lý của CPU trong sản phẩm tính. Giá trị này càng phệ thì máy tính có vận tốc xử lý càng cao. Tốc độ xử lý của CPU thường được xem bằng Megahertz (MHz), Gigahertz (GHz).
Tên gọiKý hiệuQuy đổi
HerztHz1 Hz
KilohertzKHz1000 Hz
MegahertzMHz106 Hz
GigahertzGHz109 Hz
TerahertzTHz1012 Hz

5. Bit per second (bps)

bps là đơn vị đo vận tốc truyền tải dữ liệu trong một giây theo bit. Còn Bps (Byte per second) là đơn vị chức năng đo vận tốc truyền tải dữ liệu trong một giây theo Byte. Vận tốc truyền tải ở đây rất có thể thể là vận tốc truyền thiết lập giữa CPU cùng RAM, thân các máy vi tính trên hệ thống mạng,…Lưu ý, ký kết hiệu bitchữ b (b thường), ký hiệu Bytechữ B (B hoa).
Tên gọiKý hiệuQuy đổi
Bit per secondbps1 bps
Byte per secondBps8 bps
Kilobit per secondKbps1000 bps
Megabit per secondMbps1000 Kbps
Gigabit per secondGbps1000 Mbps
Kilobyte per secondKBps8.1000 bps
Megabyte per secondMBps8.1000 Kbps
Gigabyte per secondGBps8.1000 Mbps
1 Byte = 8 bit đề xuất 1 Bps = 8 bps, tương tự cho KBps, MBps,…

6. Vận tốc quay ổ cứng

Với ổ cứng HDD, vận tốc nhanh lờ lững của ổ cứng được thể hiện qua đại lượng RPM (revolutions per minute) tức là số vòng xoay mỗi phút. Ổ cứng hiện giờ thường có vận tốc quay là 5400 RPM hoặc 7200 RPM.