GAME CO HOI CUA TERRY

HạngCấp độGame thủĐiểmThách đấu
*
vikingrose 40890
*
lovelykid 39890
*
mrnghiep205 37950
4 dunghochi 35750
5 nhocvip45 35750
6 levandai2 35750
7 giangphong1 35750
8 nhozga 35750
9 peeh 35750
10 thanhktm 35750
11 chauminh23 35750
12 jimmytran10 35750
13 quanvxhgdv 35750
14 asenama 35750
15 mhtnguyen 35750

HạngCấp độGame thủĐiểmThách đấu
16duytien0903 35750
17xavi1996 35750
18Manchester1 35750
19bill2003 35750
20anyphuoc 35750
21nhatvient 35750
22deadspace1 35750
23B...S2...P 35750
24ciralleung 35750
25jaiansuneo 35750
26hoangdo95vt 35750
27minhquangfc 35750
28sasukex111 35750
29draculati 35750
30soon 35750

Bảng xếp thứ hạng game