Giải bài tập hình học 10 hay nhất, ngắn gọn

Cho tía vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc) đều không giống vec tơ (overrightarrow0). Những khẳng định tiếp sau đây đúng hay sai?

a) nếu hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Bạn đang xem: Giải bài tập hình học 10 hay nhất, ngắn gọn

b) Nếu (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng ngược phía với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng phía .

Giải

a) điện thoại tư vấn theo vật dụng tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của các vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) cùng phương với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo có mang hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Vậy câu a) đúng.

b) Đúng.

 

Bài 2 trang 7 sgk hình học tập lớp 10

Trong hình 1.4, hãy chỉ ra những vec tơ thuộc phương, thuộc hướng, ngược phía và những vectơ bằng nhau.

*

Giải

- những vectơ cùng phương: (overrightarrowa) và (overrightarrowb); (overrightarrowx), (overrightarrowy), (overrightarrowz) và (overrightarroww); (overrightarrowu) và (overrightarrowv).

- các vectơ thuộc hướng: (overrightarrowa) và (overrightarrowb); (overrightarrowx), (overrightarrowy), (overrightarrowz)

- các vectơ ngược hướng: (overrightarrowu) và (overrightarrowv); (overrightarrowz) và (overrightarroww); (overrightarrowy) và (overrightarroww); (overrightarrowx) và (overrightarroww).

Xem thêm: Tag: Nhạc Phim Cô Dâu Đại Chiến 2 Ost), Cô Dâu Đại Chiến 2

- những vectơ bằng nhau: (overrightarrowx) = (overrightarrowy).

 

Bài 3 trang 7 sgk hình học tập lớp 10

Cho tứ giác (ABCD). Chứng tỏ rằng tứ giác sẽ là hình bình hành khi và chỉ khi (overrightarrowAB) = (overrightarrowDC).

Giải

Ta chứng tỏ hai mệnh đề:

*) Khi (overrightarrowAB) = (overrightarrowDC) thì (ABCD) là hình bình hành.

Thật vậy, theo quan niệm của vec tơ cân nhau thì:

(overrightarrowAB) = (overrightarrowDC) ⇔ (left | overrightarrowAB ight |) = (left | overrightarrowDC ight |) và (overrightarrowAB) và (overrightarrowDC) cùng hướng.

 (overrightarrowAB) và (overrightarrowDC) cùng hướng suy ra (overrightarrowAB) và (overrightarrowDC) cùng phương, suy xác định giá của chúng tuy nhiên song cùng với nhau,

hay (AB // DC) (1)

Ta lại có (left | overrightarrowAB ight |) = (left | overrightarrowDC ight |) suy ra (AB = DC) (2)

Từ (1) với (2), theo vết hiệu phân biệt hình bình hành, tứ giác (ABCD) có một cặp cạnh tuy vậy song và bằng nhau cho nên nó là hình bình hành. 

*) lúc (ABCD) là hình bình hành thì (overrightarrowAB) = (overrightarrowCD)

lúc (ABCD) là hình bình hành thì (AB // CD). Dễ dàng thấy, từ phía trên ta suy ra nhị vec tơ (overrightarrowAB) và (overrightarrowCD) cùng hướng (3)

Mặt không giống (AB = CD) suy ra (left | overrightarrowAB ight |) = (left | overrightarrowCD ight |) (4)

Từ (3) cùng (4) suy ra (overrightarrowAB) = (overrightarrowCD).

 

Bài 4 trang 7 sgk hình học lớp 10

Cho lục giác phần đông (ABCDEF) gồm tâm (O).

a) Tìm những vec to khác (overrightarrow0)và cùng phương với (overrightarrowOA)

b) Tìm các véc tơ bằng véc tơ (overrightarrowAB)

Giải

*

a) các vec tơ cùng phương với vec tơ (overrightarrowOA):

(overrightarrowBC); (overrightarrowCB); (overrightarrowEF); (overrightarrowDO); (overrightarrowOD); (overrightarrowDA); (overrightarrowAD); (overrightarrowFE) và (overrightarrowAO).

b) Các véc tơ bằng véc tơ (overrightarrowAB): (overrightarrowED); (overrightarrowFO); (overrightarrowOC).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Phim thần tài đến 1999

 • Trần huyền linh hòa phát

 • Khe nứt san andreas vietsub

 • Xem phim tân ỷ thiên đồ long ký tập 17 vietsub

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.