Hàm lấy dữ liệu có điều kiện trong excel

Cách sử dụng những hàm tìm kiếm trong Excel theo tên, giá chỉ trị, tốt chuỗi ký kết tự… là việc nhưng mà bạn không thể bỏ qua trong quá trình quản lý dữ liệu. Với những ai chưa gồm kinh nghiệm thành thạo, hãy cùng tham khảo hướng dẫn bỏ ra tiết dưới đây nhé!


Tìm kiếm bằng chức năng Find trong Excel

Để thực hiện làm việc tìm kiếm vào Excel điều đầu tiên bạn cần mở cửa sổ Find & Replace.

Bạn đang xem: Hàm lấy dữ liệu có điều kiện trong excel

Cách 1: Mở ribbonHome, tra cứu mục Editing ở cuối thanh ribbon bên phía tay phải.


Sau đó, chọn biểu tượng hình kính lúp Find & Selectrồi chọn dòngFind đầu tiên.

Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl F.

*
- Ảnh 1" width="600" height="543" srcset="https://turkcefilmizle.org/ham-lay-du-lieu-co-dieu-kien-trong-excel/imager_1_36594_700.jpg 600w, https://img.turkcefilmizle.org.com.vn/2020/08/su-dung-to-hop-phim-tim-kiem-ham-trong-excel-500x453.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Cách sử dụng các hàm tra cứu kiếm trong Excel - Ảnh 1"> Sử dụng tổ hợp phím search kiếm hàm vào Excel

Xuất hiện cửa sổFind và Replace, bạn nhập từ khóa vàoFind whatsau đó click Find Next để tra cứu kiếm từ khóa.

*
- Ảnh 2" width="600" height="194" srcset="https://turkcefilmizle.org/ham-lay-du-lieu-co-dieu-kien-trong-excel/imager_2_36594_700.jpg 600w, https://img.turkcefilmizle.org.com.vn/2020/08/su-dung-to-hop-phim-tim-kiem-ham-trong-excel-2-500x162.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Cách sử dụng những hàm tìm kiếm kiếm vào Excel - Ảnh 2"> Sử dụng tổ hợp phím kiếm tìm kiếm hàm trong Excel

Hoặc chọnFind Allthao tác này đưa mang đến bạn mộ list những vị trí của từ khóa.

Xem thêm: Tập 65: Đôi Mắt Hấp Dẫn - Toplist #Tag: Đọc Truyện Doremon Tập 65

*
- Ảnh 3" width="600" height="773" srcset="https://turkcefilmizle.org/ham-lay-du-lieu-co-dieu-kien-trong-excel/imager_3_36594_700.jpg 600w, https://img.turkcefilmizle.org.com.vn/2020/08/su-dung-to-hop-phim-tim-kiem-ham-trong-excel-3-388x500.jpg 388w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Cách sử dụng những hàm tìm kiếm kiếm trong Excel - Ảnh 3"> Sử dụng tổ hợp phím tìm kiếm hàm trong Excel

Hàm tìm kiếm bao gồm điều kiện trong Excel

Sử dụng hàm VLOOKUP vào Excel

Với những bạn đang sử dụng hàm Vlookup thì việc tra cứu điều kiện là nhì cột bằng biện pháp thêm cột phụ. Cột phụ sẽ chứa nội dung ghép cột Họ với Tên. Trong trường hợp này hàm Vlookup 2 điều kiện mang lại hàm Vlookup 1. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Tạo cột phụ, sau đó bạn nhập công thức toán tử hoặc sử dụng hàmCONCATENATEnối các chuỗi trong cột với nhau.

(Lưu ý: Cột phụ cần được tạo từ phía phía trái cột điểm tổng kết)

*
- Ảnh 4" width="600" height="354" srcset="https://turkcefilmizle.org/ham-lay-du-lieu-co-dieu-kien-trong-excel/imager_4_36594_700.jpg 728w, https://img.turkcefilmizle.org.com.vn/2020/08/tao-cot-tim-kiem-ham-co-dieu-kien-500x295.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Cách sử dụng các hàm tra cứu kiếm vào Excel - Ảnh 4"> Tạo cột hàm có điều kiện

Bước 2: Sao chép lại công thức xuống các dòng phía dưới để ngừng thông tin cột phụ.

*
- Ảnh 5" width="600" height="347" srcset="https://turkcefilmizle.org/ham-lay-du-lieu-co-dieu-kien-trong-excel/imager_5_36594_700.jpg 730w, https://img.turkcefilmizle.org.com.vn/2020/08/tim-kiem-ham-co-dieu-kien-2-500x289.png 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Cách sử dụng những hàm tìm kiếm trong Excel - Ảnh 5"> tìm kiếm hàm có điều kiện

Bước 3: Nhập công thức hàm Vlookup =VLOOKUP(C15&” “&D15;E6:F12;2;0) với

C15&” “&D15 chính là điều kiện dò tra cứu ghép 2 ô E6:F12 là bảng dò tìm 2 là giá bán trị trả về vào cột 2 0 là kiểu dò search tương đối
*
- Ảnh 6" width="600" height="353" srcset="https://turkcefilmizle.org/ham-lay-du-lieu-co-dieu-kien-trong-excel/imager_6_36594_700.jpg 730w, https://img.turkcefilmizle.org.com.vn/2020/08/nhap-cong-thuc-ham-co-dieu-kien-3-500x295.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Cách sử dụng những hàm kiếm tìm kiếm trong Excel - Ảnh 6"> Nhập công thức hàm có điều kiện

Hàm Index cùng hàm Match để tìm nhiều điều kiện

Không giống như hàm VLOOKUP chỉ gồm thể quét tìm kiếm từ trái qua phải, hàm INDEX bao gồm khả năng kiếm tìm kiếm rộng hơn cùng thuận tiện hơn.

Hàm INDEX tất cả hai phương thức:

biện pháp 1: =INDEX(Array, Row_num, ) bí quyết 2: =INDEX(Reference, Row_num, , )

Tùy từng hoàn cảnh mà những bạn chọn sử dụng một trong nhị phương thức trên. Ví dụ sau đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cách 1 để lọc giá trị:

*
- Ảnh 7" width="600" height="247" srcset="https://turkcefilmizle.org/ham-lay-du-lieu-co-dieu-kien-trong-excel/imager_7_36594_700.jpg 600w, https://img.turkcefilmizle.org.com.vn/2020/08/ham-tim-kiem-trong-excel-1-500x206.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Cách sử dụng các hàm tìm kiếm kiếm trong Excel - Ảnh 7"> Bảng giá chỉ trị ví dụ

Bước 1: Bạn sử dụng hàm MAX để đưa ra lượng tiêu thụ lớn nhất với lượng tồn kho lớn nhất. Vào đó:

Lượng tiêu thu lớn nhất:=MAX(B3:B11) Lượng tồn kho lớn nhất:=MAX(C3:C11)

Bước 2:Sử dụng hàmINDEXđể tra cứu mã mặt hàng tương ứng với mã sản phẩm nào có lượng tiêu thụ lớn nhất với mã mặt hàng nào tất cả lượng tồn kho lớn nhất:

Mã hàng có lượng tiêu thụ lớn nhất:=INDEX(A3:A11, MATCH(H2,B3:B11,0)) Mã hàng tất cả lượng tồn kho lớn nhất:=INDEX(A3:A11, MATCH(H4,C3:C11,0))

Trong đó:

A3:A11 xác định vùng tra cứu mã hàng MATCH(vị trí giá trị lượng tiêu thụ lớn nhất vừa kiếm tìm được, giá trị lượng tiêu thụ lớn nhất tìm kiếm thấy trong vùng B3:B11, 0) — tương tự với lượng tồn kho lớn nhất.
*
- Ảnh 8" width="600" height="258" title="Cách sử dụng các hàm tìm kiếm vào Excel - Ảnh 8"> Nhập công thức hàm Index với hàm Match

Hàm tìm kiếm tên trong Excel


Bước 1:Bạn tìm kiếm kiếm tên trong Excel, chọn cột thương hiệu sau đó nhấn tổ hợp Ctrl + F hoặc Home->Find và Select->Findmở cửa sổ search kiếm.

*
- Ảnh 9" width="600" height="460" srcset="https://turkcefilmizle.org/ham-lay-du-lieu-co-dieu-kien-trong-excel/imager_9_36594_700.jpg 600w, https://img.turkcefilmizle.org.com.vn/2020/08/tim-kiem-ten-trong-excel-1-500x383.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Cách sử dụng các hàm kiếm tìm kiếm vào Excel - Ảnh 9"> Hàm search kiếm thương hiệu trong Excel

Bước 2: Cửa sổ Find và Replacetrong thẻ Find bạn nhập thương hiệu cần kiếm tìm kiếm ở ôFind What. Để search kiếm cải thiện bạn nhấn Options với thiết lập lại tùy chỉnh.

*
- Ảnh 10" width="600" height="434" srcset="https://turkcefilmizle.org/ham-lay-du-lieu-co-dieu-kien-trong-excel/imager_10_36594_700.jpg 600w, https://img.turkcefilmizle.org.com.vn/2020/08/tim-kiem-ten-trong-excel-lan-luot-2-500x362.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Cách sử dụng những hàm tìm kiếm trong Excel - Ảnh 10"> kiếm tìm kiếm thương hiệu trong Excel lần lượt

Bước 3: ChọnFind Nexttìm kiếm lần lượt hoặcFind Alltìm kiếm tất cả.

(Find Next thì Excel sẽ thao tác lần lượt tới thương hiệu bạn kiếm tìm kiếm Find All hiện một list tên hiển thị bạn bạn chọn tên tra cứu kiếm thì Excel sẽ hiển thị kết quả.)

*
- Ảnh 11" width="600" height="413" srcset="https://turkcefilmizle.org/ham-lay-du-lieu-co-dieu-kien-trong-excel/imager_11_36594_700.jpg 600w, https://img.turkcefilmizle.org.com.vn/2020/08/tim-kiem-ten-trong-excel-tat-ca-3-500x344.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Cách sử dụng các hàm tìm kiếm trong Excel - Ảnh 11"> Hàm search kiếm tên trong Excel tất cả

Hàm tìm kiếm trong Excel

Muốn kiếm tìm kiếm một vị trí giỏi cần xác định một tin tức chuỗi văn bản hay ký kết tự nào đó, không tính chức năng Find bạn gồm thể sử dụng hàm Search. Công thức hàm tìm kiếm như sau:

=SEARCH (find text, within text, start num)

Trong đó:

SEARCH: thương hiệu hàm tìm kiếm Find text: ký tự, văn bản bạn muốn tra cứu kiếm Within text: Văn bản, chuỗi ký kết tự cần tìm kiếm Start num: Vị trí bắt đầu kiếm tìm kiếm
*
- Ảnh 12" width="600" height="328" title="Cách sử dụng những hàm search kiếm vào Excel - Ảnh 12"> Hàm search trong Excel

Với những phân tách sẻ bên trên đây đã một phần giúp các bạn nắm rõ hơn về bí quyết sử dụng hàm tìm kiếm kiếm vào Excel đơn giản cùng hiệu quả. Đây là những kỹ năng văn chống cơ bản trong quá trình làm việc. Đặc biệt, với lĩnh vực kế toán thường xuyên làm việc với Excel với thống kê số liệu yêu cầu nắm kỹ kỹ năng này. Đừng quên cập nhật thêm kỹ năng cơ bản nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Phim thần tài đến 1999

  • Trần huyền linh hòa phát

  • Không zoom nhỏ được trong cad

  • Khe nứt san andreas vietsub

  • x