Làm sao xóa tài khoản facebook

Làm sao nhằm xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook khi không hề muốn thực hiện Facebook nữa, bài viết này sẽ khuyên bảo bạn.


*
*
*
*
*
*
*
*
sở hữu đặt" src="https://turkcefilmizle.org/wp-content/uploads/2014/02/huong-dan-khoa-facebook-vinh-vien-tren-dien-thoai-1.jpg" alt="Nhấn nút 3 sọc kẻ ngang góc dưới cùng mặt phải hành lang cửa số ứng dụng chọn setup & Quyền riêng bốn -> cài đặt đặt" width="400" height="711" srcset="https://turkcefilmizle.org/lam-sao-xoa-tai-khoan-facebook/imager_8_37766_700.jpg" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />