Lịch Cúp Điện Tây Ninh

Lưu ý : turkcefilmizle.org không thuộc một đội nhóm chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo với được cập nhập tự động hóa từ những website của Điện lực EVN, quý fan hâm mộ tra cứu vui lòng KHÔNG call điện đến số đường dây nóng của website ! 

Điện lực đụn Dầu

Khu vực : khu phố Thanh Hà, thanh bình A, thanh thản C Thị trấn; Ấp xã Mới, Cây Xoài xóm Thanh Phước; Ấp Suối Cao A, Cây Trắc thôn Phước Đông

Lý vị : cắt điện theo yêu mong của phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền theo vẻ ngoài của pháp luật

Điện lực đống Dầu

Khu vực : Công ty môi trường Xanh Huê PhươngCty Cảng với DV Logistics VRG Thanh PhướcCông ty Bioseed Việt Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Thuận Tây làng mạc Lợi Thuận

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Bình Quới xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Voi xã An Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Long Thạnh xã Long Chữ

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : quý khách hàng Cty trách nhiệm hữu hạn MTV Hoàng vạc Biên Giới

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Trảng Bàng

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : thành phố An Khương, An Thành phường An Tịnh

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực tp Tây Ninh

Khu vực : khu phố Ninh Lợi, Ninh Phước, Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; Ấp Tân Phước, Tân Trung, Tân Lập thôn Tân Bình; Ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tân; khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn; thành phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Ấp 2 xóm Suối Ngô

Lý vì : giảm điện theo yêu ước của cơ sở nhà nước có thẩm quyền theo cách thức của pháp luật

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Ấp Tân Trung xã Tân Thành

Lý bởi vì : Đầu bốn xây dựng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Ấp Đồng Kèn làng Tân Thành

Lý bởi vì : Đầu bốn xây dựng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Ấp Tân Hòa làng Tân Thành

Lý vày : Đầu tứ xây dựng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Phước Hòa buôn bản Phước Vinh

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 3 khu phố 3 thị trấn

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 4 thành phố 3 thị trấn

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : giảm CB trạm 3x75kVA Giang Tân C trụ 246B và CB trạm 10kVA đèn mặt đường Long yên 2 trụ 236 Quốc Lộ 22B tuyến đường 471TN

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : giảm 03LBFCO trụ 254B/13/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN, giảm CB trạm 160kVA Lộ tỉnh bình dương trụ 83 è Phú tuyến 474TN

Lý bởi vì : cắt điện theo yêu mong của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền theo phương pháp của pháp luật

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp ngôi trường Đức thôn Trường Đông

Lý do : cắt điện theo yêu ước của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền theo qui định của pháp luật

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : giảm CB trạm 50kVA Long yên ổn 3 trụ 233B, trạm 50kVA Long yên ổn E trụ 228, trạm 75kVA Long lặng F trụ 224 và CB trạm 10kVA đèn con đường Long yên 2 trụ 236 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : khu phố Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình; khu phố An Thới phường An Hòa

Lý vị : giảm điện theo yêu mong của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền theo nguyên tắc của pháp luật

Điện lực thành phố Tây Ninh

Khu vực : thành phố 2 phường I; khu phố 2 phường II; Ấp Bàu Lùn, Bình Trung làng Bình Minh; thành phố Ninh Trung phường Ninh Sơn

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Ấp 7 xóm Suối Dây

Lý vày : giảm điện theo yêu mong của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo hình thức của pháp luật

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên cần sử dụng khách hàng

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Ấp Phước Tân 2 làng Phan

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên sử dụng khách hàng

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Ấp Tân Đông 2 thôn Tân Lập

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp ngôi trường Phước buôn bản Trường Tây

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp trường Thọ buôn bản Trường Hòa

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : người sử dụng Cty tnhh Ngọc Lân

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : quý khách Điện lực Bến Cầu

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp xã Lò buôn bản Tiên Thuận

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp B thôn Tiên Thuận

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : quý khách Trường TH Long Thuận C

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : khách hàng Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên cần sử dụng khách hàng

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Ấp Khởi Hà xã ước Khởi

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên sử dụng khách hàng

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên cần sử dụng khách hàng

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 1 ấp Tân Đông 1 buôn bản Tân Lập

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : khu phố Lộc Châu phường Lộc Hưng

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : Ấp Tân Thuận xóm Hưng Thuận

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Tổ 8 ấp Bình Linh thôn Chà Là

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp Long Hải thôn Trường Tây

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp trường An thôn Trường Tây

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : thành phố Long Tân phường Long Thành Bắc

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp ngôi trường Ân thôn Trường Đông

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : khu phố Long Thành phường Long Thành Trung

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : quý khách Nhà hồ nước Văn Dũng

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : khách hàng Nhà suy nghĩ Hưng Phát

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Long Phú xã Long Khánh

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Long Bình làng mạc Long Chữ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Long Thịnh xóm Long Khánh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : khách hang Ban QLDA cải tiến và phát triển Đô thị hiên chạy dài tiểu vùng sông Mê Kông

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực đống Dầu

Khu vực : cây xăng Thiện Nga

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên sử dụng khách hàng

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên sử dụng khách hàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên sử dụng khách hàng

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên cần sử dụng khách hàng

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 5 ấp Thạnh Trung làng mạc Thạnh Tây

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : thành phố An Thành phường An Tịnh

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : thành phố An Bình, An Khương, An Phú phường An Tịnh

Lý do : giảm điện theo yêu cầu của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền theo mức sử dụng của pháp luật

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : thành phố An Thành phường An Tịnh

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Tổ 4 ấp Khởi Hà xã mong Khởi

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : khu phố Long Trung phường Long Thành Trung

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp trường Huệ làng mạc Trường Tây

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : khu phố 4 phường Long Hoa

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp A làng Tiên Thuận

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : khu phố 2, khu phố 3 thị trấn Bến Cầu; Ấp Thuận Hòa làng Lợi Thuận

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Thuận Hòa xóm Lợi Thuận

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : quý khách hàng Phạm Thị Tuyết Thương

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Thuận Hòa thôn Lợi Thuận

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : khách hàng Trung trung tâm Giáo Dục liên tiếp Bến Cầu

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : ấp Khởi Trung xã mong Khởi

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên sử dụng khách hàng

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên cần sử dụng khách hàng

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 3 ấp Thạnh Trung xóm Thạnh Tây

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : thành phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : khu phố 1 thị xã Bến Cầu

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Thuận Đông làng Lợi Thuận

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : khu phố 4 thị trấn Bến Cầu

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực đụn Dầu

Khu vực : Ấp rộc rạc A thôn Thạnh Đức

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Ấp Đông Thành, Đông Lợi, Đông Hà thôn Tân Đông

Lý vị : cắt điện theo yêu ước của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền theo phương pháp của pháp luật

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên cần sử dụng khách hàng

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên cần sử dụng khách hàng

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên sử dụng khách hàng

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 6 ấp Tân Khai buôn bản Tân Lập

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 5 thành phố 6 thị trấn

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp ngôi trường Thiện, trường Cửu, trường Xuân làng Trường Hòa; ấp Năm Trại, trường Lưu, ngôi trường Phú xóm Trường Đông

Lý vày : giảm điện theo yêu ước của phòng ban nhà nước có thẩm quyền theo mức sử dụng của pháp luật

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp trường Phú xóm Trường Đông

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : công ty CP Khu cn TMTC

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực gò Dầu

Khu vực : Ấp Phước Hòa, Phước Đông, Phước Chánh, Phước Hội buôn bản Phước Thạnh với ấp 5 xóm Bàu Đồn

Lý bởi vì : cắt điện theo yêu mong của ban ngành nhà nước có thẩm quyền theo chính sách của pháp luật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Phim thần tài đến 1999

 • Trần huyền linh hòa phát

 • Khe nứt san andreas vietsub

 • Xem phim tân ỷ thiên đồ long ký tập 17 vietsub

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.