Nghị Định Số 49/2013/Nđ

*

*
*

*

trình làng BIỂU MẪU Biểu mẫu ra đời mới doanh nghiệp lớn nghành thông tin thành viên luật pháp sư
trang chủ »Lĩnh vực »Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành một trong những điều của bộ luật Lao động về chi phí lương

CHÍNH PHỦ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số: 49/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013


NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

Căn cứ cơ chế tổ chức chính phủ nước nhà ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ khí cụ Lao hễ ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Lao rượu cồn - mến binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một trong những điều của cục luật Lao hễ về tiền lương,

Chương 1.

Bạn đang xem: Nghị định số 49/2013/nđ

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này cách thức chức năng, trọng trách và tổ chức cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương non sông theo qui định tại Khoản 2 Điều 92; qui định xây dựng thang lương, bảng lương với định nút lao rượu cồn theo giải pháp tại Khoản 1 Điều 93 của bộ luật Lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thành viên Hội đồng tiền lương nước nhà theo chế độ tại Khoản 1 Điều 92 của cục luật Lao động.

2. Người lao động thao tác theo cơ chế hợp đồng lao động công cụ tại Khoản 1, Điều 3 của bộ luật Lao động.

3. Người tiêu dùng lao hễ theo luật tại Khoản 2, Điều 3 của bộ luật Lao cồn (sau đây gọi bình thường là doanh nghiệp).

4. Các cơ quan, tổ chức và cá thể có tương quan đến quy định và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tổ chức của Hội đồng xu tiền lương tổ quốc và tạo thang lương, bảng lương, định mức lao rượu cồn theo qui định tại Nghị định này.

Chương 2.

HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA

Điều 3. Tác dụng của Hội đồng xu tiền lương quốc gia

1. Hội đồng tiền lương non sông thực hiện công dụng tư vấn cho cơ quan chỉ đạo của chính phủ về điều chỉnh, công bố mức lương về tối thiểu vùng.

2. Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định thành lập Hội đồng xu tiền lương quốc gia.

Điều 4. Trách nhiệm của Hội đồng tiền lương quốc gia

1. So với tình hình tài chính - xóm hội, mức sống người dân để xác định, dự báo nhu cầu sống buổi tối thiểu của bạn lao hễ và mái ấm gia đình họ; đánh giá tình hình thực hiện mức lương về tối thiểu vùng, mức chi phí lương trên thị phần lao rượu cồn và năng lực chi trả của người tiêu dùng để tạo ra và khuyến cáo với cơ quan chỉ đạo của chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng thường niên và từng thời kỳ.

2. Nghiên cứu, khuyến cáo với chính phủ mức lương về tối thiểu theo giờ đồng hồ áp dụng đối với một số nghề, các bước không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian.

Xem thêm: Hé Lộ Bí Mật Vụ Ám Sát Kim Jong Nam Trong Phim Ám Sát Tổng Thống Triều Tiên

3. Tổ chức triển khai rà soát, reviews việc phân vùng địa phận áp dụng nấc lương buổi tối thiểu vùng để đề xuất với chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân vùng địa phận áp dụng nấc lương buổi tối thiểu vùng.

4. điều tra thực tiễn, phân tích kinh nghiệm nước ngoài để nâng cấp năng lực và hiệu quả tư vấn, khuyến cáo về tiền lương tối thiểu.

5. Nghiên cứu, bốn vấn các vấn đề khác liên quan đến chính sách tiền lương theo yêu ước của thiết yếu phủ, Thủ tướng chính phủ.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng xu tiền lương quốc gia

1. Hội đồng xu tiền lương giang sơn có 15 thành viên, gồm những: 05 thành viên thay mặt đại diện của bộ Lao đụng - yêu quý binh với Xã hội, 05 thành viên thay mặt của Tổng Liên đoàn Lao động vn và 05 thành viên thay mặt của tổ chức đại diện người áp dụng lao rượu cồn ở trung ương, trong đó:

a) quản trị Hội đồng là 1 trong những Thứ trưởng cỗ Lao hễ - yêu mến binh cùng Xã hội;

b) bố Phó chủ tịch Hội đồng, gồm: Một Phó chủ tịch Hội đồng là Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam, một Phó chủ tịch Hội đồng là Phó quản trị Phòng dịch vụ thương mại và Công nghiệp nước ta và một Phó quản trị Hội đồng là Phó chủ tịch Liên minh hợp tác và ký kết xã Việt Nam;

c) các ủy viên Hội đồng, bao gồm: Bốn ủy viên Hội đồng là đại diện của cỗ Lao động - yêu thương binh và Xã hội; tứ ủy viên Hội đồng là thay mặt của Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam; một ủy viên Hội đồng là đại diện của cộng đồng doanh nghiệp bé dại và vừa Việt Nam; hai ủy viên Hội đồng là thay mặt đại diện của hai hiệp hội ngành nghề ở trung ương có sử dụng nhiều lao động.

2. Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ bổ nhiệm chủ tịch và những Phó chủ tịch Hội đồng tiền lương non sông theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng Bộ Lao động - yêu thương binh với Xã hội cùng ủy quyền cho bộ trưởng liên nghành Bộ Lao đụng - yêu mến binh và Xã hội bửa nhiệm những ủy viên Hội đồng xu tiền lương quốc gia.

3. Nhà tịch, các Phó quản trị và Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia là người có chuyên môn, kinh nghiệm tay nghề trong nghành lao động, chi phí lương; tất cả trình độ, năng lượng để xem xét, khuyến nghị những ý kiến đề xuất yêu mong của cơ quan vị mình thay mặt đại diện và có đk tham gia các hoạt động vui chơi của Hội đồng xu tiền lương quốc gia. Công ty tịch, các Phó quản trị và ủy viên Hội đồng tiền lương đất nước làm việc theo chính sách kiêm nhiệm, nhiệm kỳ là 05 năm.

4. Hội đồng xu tiền lương đất nước có bộ phận kỹ thuật và bộ phận thường trực giúp Hội đồng nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp, xây dựng cách thực hiện tiền lương buổi tối thiểu vùng, phân vùng vận dụng mức lương tối thiểu để đưa ra bàn thảo tại Hội đồng và thực hiện công tác hành chủ yếu của Hội đồng.

5. Khiếp phí hoạt động của Hội đồng xu tiền lương quốc gia do túi tiền nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán túi tiền hàng năm của bộ Lao hễ - yêu quý binh cùng Xã hội và những nguồn huy động hợp pháp không giống theo luật pháp của pháp luật.

Điều 6. Quy chế thao tác của Hội đồng xu tiền lương quốc gia

1. Chủ tịch Hội đồng xu tiền lương quốc gia quy định quy chế thao tác làm việc của Hội đồng tiền lương quốc gia, bộ phận kỹ thuật và thành phần thường trực.

2. Chủ tịch Hội đồng xu tiền lương nước nhà được mời những chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và phân tích của những Bộ, ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học để tham vấn ý kiến hoặc tham gia những cuộc họp của Hội đồng.