NHÂN DÂN TỆ KÝ HIỆU

Ký Hiệu tiền Tệ ❤️️ Bảng ký kết Hiệu Tiền những Nước ✅ Kí từ Đặc Biệt Đồng chi phí Anh, Euro, quần chúng Tệ, Đô La, vn Đồng… $ € ¢