Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa

Về chúng tôi ứng dụng Khối công ty Khối hành bao gồm
*
thương mại dịch vụ xây đắp website Hosting - domain name Thiết bị technology tin tức
*
hỗ trợ tải về
*

*

Phần mềm chuyên nghiệp hóa cho khối hệ thống phòng thăm khám của bạn

Là ứng dụng công nghệ thông tin vào thừa trình làm chủ khám trị bệnh​*Nhấp vào phần mềm bên trái nhằm xem cụ thể phần mềm thống trị phòng khám siêng khoa khác. Phần Mềm làm chủ Phòng thăm khám Đa Khoa.

Bạn đang xem: Phần mềm quản lý phòng khám đa khoa

*
*
*

 *Nhấp vào ứng dụng bên trái nhằm xem cụ thể phần mềm cai quản phòng khám chuyên khoa khác. 

Phần Mềm quản lý Phòng khám Nhi

1. Phân hệ: hạng mục chung

- Định nghĩa những danh mục dùng phổ biến của phần mềm.

-   danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

-   Danh mục thành phầm dịch vụ.

-   danh mục quỹ, thu chi.

-   hạng mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân cùng tiếp đón

-   cập nhật thông tin người bị bệnh đến xét nghiệm bệnh.

-   Điều chuyển người bệnh vào những phòng thăm khám ban đầu.

-   Tra cứu thông tin bệnh nhân.

-   thay thế sửa chữa thông tin bệnh nhân.

3. Phân hệ quản lý khám bệnh

-   tiếp nhận bệnh nhân vẫn được chuyển vào danh sách hàng đợi.

-   thăm khám và giới thiệu các kết luận khám ban đầu.

-   Chỉ định những cận lâm sàng (nếu có).

-   Kê 1-1 thuốc cho bệnh dịch nhân.

-   Đưa ra phác đồ gia dụng điều trị.

-   Hẹn kế hoạch tái khám.

4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

-   triển khai các chỉ định và hướng dẫn thủ thuật của chưng sĩ.

-   Đưa ra tóm lại của thủ thuật.

-   Hướng chữa bệnh thủ thuật.

5. Phân hệ cai quản kho thuốc

-   Định nghĩa danh mục thuốc, đồ vật tư ở trong phòng khám

-   Định nghĩa giá chỉ nhập giá chỉ bán

-   Nhập dung dịch vật tứ từ đơn vị cung cấp

-   chào bán thuốc theo đối kháng của bác sĩ

-   bán thuốc lẻ cho khách vãng lai

6. Phân hệ cai quản thu chi

-   Thu tiền thương mại & dịch vụ khám chữa bệnh.

-   Thu tiền thương mại dịch vụ cận lâm sàng.

-   Thu tiền thuốc.

-   chi tiền gây ra phục vụ hoạt động vui chơi của phòng khám.

7. Hệ thống báo cáo

-   báo cáo quá trình khám chữa trị bệnh.

-   report quá trình triển khai cận lâm sàng.

-   report quá trình mổ xoang thủ thuật.

-   báo cáo thu chi.

-   báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tứ y tế.


vì sao chọn chúng tôi chức năng phần mềm bệnh viện
*Nhấp vào phần mềm bên trái nhằm xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chăm khoa khác. 

Phần Mềm làm chủ Phòng thăm khám Sản

1. Phân hệ: danh mục chung

- Định nghĩa những danh mục dùng tầm thường của phần mềm.

-   hạng mục nhóm thành phầm – dịch vụ.

-   Danh mục thành phầm dịch vụ.

-   danh mục quỹ, thu chi.

-   danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón

-   update thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

-   Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng xét nghiệm ban đầu.

-   Tra cứu tin tức bệnh nhân.

-   thay thế sửa chữa thông tin dịch nhân.

3. Phân hệ cai quản khám bệnh

-   đón nhận bệnh nhân vẫn được đưa vào danh sách hàng đợi

-   thăm khám và giới thiệu các tóm lại lâm sàng.

-   Chỉ định những cận lâm sàng (nếu có).

-   Kê đối kháng thuốc cho dịch nhân

-   Đưa ra phác đồ vật điều trị.

-   Hẹn kế hoạch tái khám.

4. Phân hệ làm chủ cận lâm sàng

-   bao gồm: xét nghiệm, Xquang, năng lượng điện tim, vô cùng âm, nội soi…

-   Với phần tử siêu âm sẽ có được các khôn xiết âm tính chất của sản:

+ hết sức âm Thai.

+ khôn xiết âm cổ tử cung.

+ khôn xiết âm noãn.

+ vô cùng âm đường vú….

-   triển khai các chỉ định và hướng dẫn cận lâm sàng.

-   Đưa ra kết luận cận lâm sàng.

5. Phân hệ thống trị phẫu thuật – thủ thuật

-   triển khai các hướng dẫn và chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

-   Đưa ra kết luận của thủ thuật.

-   Hướng chữa bệnh thủ thuật.

6. Phân hệ làm chủ kho thuốc

-   Định nghĩa hạng mục thuốc, thứ tư ở trong nhà khám.

-   Định nghĩa giá nhập giá chỉ bán.

-   Nhập dung dịch vật tứ từ công ty cung cấp.

-   phân phối thuốc theo đối chọi của chưng sĩ.

-   buôn bán thuốc lẻ mang lại khách vãng lai.

7. Phân hệ cai quản thu chi

-   Thu tiền thương mại & dịch vụ khám trị bệnh.

-   Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

-   Thu chi phí thuốc.

-   đưa ra tiền tạo nên phục vụ buổi giao lưu của phòng khám.

8. Khối hệ thống báo cáo

-   báo cáo quá trình khám chữa trị bệnh.

-   báo cáo quá trình tiến hành cận lâm sàng.

-   report quá trình phẫu thuật thủ thuật.

-   báo cáo thu chi.

-   báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.


vì sao chọn chúng tôi chức năng phần mềm cơ sở y tế
​ *Nhấp vào phần mềm bên trái để xem cụ thể phần mềm quản lý phòng khám chăm khoa khác. 

1. Phân hệ: danh mục chung

- Định nghĩa những danh mục dùng tầm thường của phần mềm.

-   danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

-   Danh mục sản phẩm dịch vụ.

-   danh mục quỹ, thu chi.

-   hạng mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

2. Phân hệ: hạng mục bệnh nhân với tiếp đón

-   cập nhật thông tin người bị bệnh đến đi khám bệnh.

-   Điều chuyển bệnh nhân vào những phòng khám ban đầu.

-   Tra cứu tin tức bệnh nhân.

-   sửa chữa thông tin bệnh nhân

3. Phân hệ cai quản khám bệnh

-   tiếp nhận bệnh nhân đã được chuyển vào danh sách hàng đợi.

-   khám và chỉ dẫn các kết luận lâm sàng

-   Kê đơn thuốc cho căn bệnh nhân.

-   Đưa ra phác thứ điều trị.

-   lưu lại giữ các thông tin của mắt và những lần chỉnh kính.

-   Hẹn lịch tái khám.

4. Phân hệ cai quản phẫu thuật – thủ thuật

-   tiến hành các chỉ định và hướng dẫn thủ thuật của chưng sĩ.

-   Đưa ra kết luận của thủ thuật.

Xem thêm: ' Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt ": Phim Gây Sốt Fpt Play

-   Hướng chữa bệnh thủ thuật.

5. Phân hệ thống trị kho thuốc

-   Định nghĩa hạng mục thuốc, trang bị tư của phòng khám.

-   Định nghĩa giá nhập giá bán bán.

-   Nhập dung dịch vật tư từ công ty cung cấp.

-   phân phối thuốc theo đối chọi của bác bỏ sĩ.

-   cung cấp thuốc lẻ mang lại khách vãng lai.

6. Phân hệ quản lý thu chi

-   Thu tiền thương mại dịch vụ khám chữa trị bệnh.

-   Thu tiền thương mại & dịch vụ cận lâm sàng.

-   Thu tiền thuốc.

-   đưa ra tiền tạo ra phục vụ buổi giao lưu của phòng khám.

7. Hệ thống báo cáo

-   report quá trình khám chữa bệnh.

-   báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

-   báo cáo thu chi.

-   report xuất nhập với tồn kho thuốc, vật bốn y tế.tại sao chọn chúng tôi tác dụng phần mềm bệnh viện

​  *Nhấp vào phần mềm bên trái nhằm xem cụ thể phần mềm cai quản phòng khám chăm khoa khác.  Phần Mềm thống trị Phòng khám Răng Hàm mặt - Nha Khoa

1. Phân hệ: hạng mục chung

- Định nghĩa những danh mục dùng phổ biến của phần mềm.

-   Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

-   Danh mục thành phầm dịch vụ.

-   Danh mục quỹ, thu chi.

-   Danh mục té sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

2. Phân hệ: hạng mục bệnh nhân cùng tiếp đón

-   Cập nhật tin tức bệnh nhân mang đến khám bệnh.

-   Điều chuyển người bị bệnh vào những phòng đi khám ban đầu.

-   Tra cứu thông tin bệnh nhân.

-   Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

3. Phân hệ cai quản khám bệnh

-   Tiếp nhận người bị bệnh đã được gửi vào danh sách hàng đợi.

-   Thăm đi khám và giới thiệu các tóm lại khám ban đầu.

-   Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

-   Kê đơn thuốc cho bệnh dịch nhân.

-   Đưa ra phác đồ gia dụng điều trị.

-   Hẹn định kỳ tái khám.

4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

-   Thực hiện những chỉ định thủ thuật của chưng sĩ.

-   Đưa ra kết luận của thủ thuật.

-   Hướng khám chữa thủ thuật.

5. Cai quản kết nối cận lâm sàng

-   Xét nghiệm X-quang, nội soi...

+ Xét nghiệm máu.

+ X-quang răng.

- thực hiện các phiếu cận lâm sàng.

- Thống kê. 

6. Phân hệ quản lý kho thuốc

-   Định nghĩa danh mục thuốc, đồ tư trong phòng khám.

-   Định nghĩa giá bán nhập giá chỉ bán.

-   Nhập thuốc vật bốn từ đơn vị cung cấp.

-   Bán dung dịch theo đối kháng của chưng sĩ.

-   Bán dung dịch lẻ cho khách vãng lai.

7. Phân hệ làm chủ thu chi

-   Thu tiền dịch vụ thương mại khám trị bệnh.

-   Thu tiền thương mại & dịch vụ cận lâm sàng.

-   Thu tiền thuốc.

-   Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động vui chơi của phòng khám.

8. Hệ thống báo cáo

-   Báo cáo quy trình khám chữa bệnh.

-   Báo cáo quá trình thực hiện tại cận lâm sàng.

-   Báo cáo quy trình phẫu thuật thủ thuật.

-   Báo cáo thu chi.

-   Báo cáo xuất nhập với tồn kho thuốc, vật tứ y tế.


*Nhấp vào ứng dụng bên trái để xem cụ thể phần mềm quản lý phòng khám chăm khoa khác.  Phần Mềm cai quản Phòng thăm khám Đông Y - phòng Mạch

1. Phân hệ: hạng mục chung

- Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

-   Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

-   Danh mục sản phẩm dịch vụ.

-   Danh mục quỹ, thu chi.

-   Danh mục ngã sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

2. Phân hệ: hạng mục bệnh nhân với tiếp đón

-   Cập nhật thông tin bệnh nhân mang đến khám bệnh.

-   Điều chuyển người bị bệnh vào những phòng xét nghiệm ban đầu.

-   Tra cứu tin tức bệnh nhân.

-   Sửa chữa tin tức bệnh nhân.

3. Phân hệ quản lý khám bệnh

-   Tiếp nhận người bệnh đã được đưa vào list hàng đợi.

-   Thăm xét nghiệm và chỉ dẫn các tóm lại khám ban đầu.

-   Chỉ định những cận lâm sàng (nếu có).

-   Kê đối kháng thuốc cho căn bệnh nhân.

-   Đưa ra phác đồ điều trị.

-   Hẹn định kỳ tái khám.

4. Phân hệ thống trị phẫu thuật – thủ thuật

-   Thực hiện những chỉ định thủ thuật của bác bỏ sĩ.

-   Đưa ra tóm lại của thủ thuật.

-   Hướng chữa bệnh thủ thuật.

5. Phân hệ thống trị kho thuốc

-   Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư ở trong nhà khám

-   Định nghĩa giá chỉ nhập giá bán

-   Nhập thuốc vật bốn từ công ty cung cấp

-   Bán thuốc theo đối kháng của bác bỏ sĩ

-   Bán dung dịch lẻ mang đến khách vãng lai

6. Phân hệ thống trị thu chi

-   Thu tiền dịch vụ thương mại khám trị bệnh.

-   Thu tiền thương mại & dịch vụ cận lâm sàng.

-   Thu chi phí thuốc.

-   Chi tiền gây ra phục vụ hoạt động vui chơi của phòng khám.

7. Hệ thống báo cáo

-   Báo cáo quy trình khám chữa trị bệnh.

-   Báo cáo quy trình thực hiện cận lâm sàng.

-   Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

-   Báo cáo thu chi.

-   Báo cáo xuất nhập cùng tồn kho thuốc, vật tư y tế.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Phim thần tài đến 1999

 • Trần huyền linh hòa phát

 • Khe nứt san andreas vietsub

 • Xem phim tân ỷ thiên đồ long ký tập 17 vietsub

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.