Tỉnh đắk lắk có bao nhiêu huyện

Tỉnh Đắk Lắk tất cả bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Đắk Lắk là 1 Tỉnh nằm trong Tây Nguyên của nước ta, gồm trung trung ương hành chính để tại Thành phố Buôn Ma Thuột. Thức giấc Đắk Lắk có dân số khoảng 1.869.322 và đại dương số xe pháo là 47. Thức giấc Đắk Lắk bao gồm 16 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Tỉnh đắk lắk có bao nhiêu huyện


Xem các vị trí du kế hoạch tại thức giấc Đắk Lắk

*
Bản đồ vật hành chủ yếu Tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk bao gồm bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích thoải mái và tự nhiên khoảng 13.030,5 km2 thì tỉnh giấc Đắk Lắk gồm bao nhiêu huyện, thị xã, thôn phường thị xã nhỉ? chắc hẳn rằng bạn chưa chắc chắn Tỉnh Đắk Lắk có tới 16 cấp quận thị xã thị xã, trong những số ấy Tỉnh Đắk Lắk tất cả 185 cung cấp xã phường thị trấn đấy. Ví dụ như sau nhé:


1. Thành phố Buôn Ma Thuột tất cả bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du định kỳ tại tp Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột tất cả 21 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 8 xã với 13 phường: Phường Tân Lập, Phường Tân Hòa, Phường Tân An, Phường Thống Nhất, Phường Thành Nhất, Phường chiến hạ Lợi, Phường Tân Lợi, Phường Thành Công, Phường Tân Thành, Phường Tân Tiến, Phường tự An, Phường Ea Tam, Phường Khánh Xuân, xã Hòa Thuận, làng Cư ÊBur, buôn bản Ea Tu, buôn bản Hòa Thắng, xóm Ea Kao, xã Hòa Phú, buôn bản Hòa Khánh, xã Hòa Xuân.

2. Thị xã Buôn Hồ gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du kế hoạch tại Thị buôn bản Buôn Hồ

Thị làng mạc Buôn Hồ tất cả 12 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 5 xã cùng 7 phường: Phường An Lạc, Phường An Bình, Phường Thiện An, Phường Đạt Hiếu, Phường Đoàn Kết, làng mạc Ea Blang, làng Ea Drông, Phường Thống Nhất, Phường Bình Tân, thôn Ea Siên, làng mạc Bình Thuận, buôn bản Cư Bao.

3. Thị trấn Ea H’leo tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Ea H’leo

Huyện Ea H’leo gồm 12 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 11 xã: thị trấn Ea Drăng, buôn bản Ea H’leo, làng Ea Sol, xã Ea Ral, thôn Ea Wy, buôn bản Cư A Mung, buôn bản Cư Mốt, làng mạc Ea Hiao, buôn bản Ea Khal, buôn bản Dlê Yang, buôn bản Ea Tir, làng mạc Ea Nam.

4. Huyện Ea Súp tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Ea Súp

Huyện Ea Súp bao gồm 10 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 9 xã: thị trấn Ea Súp, làng mạc Ia Lốp, làng Ia JLơi, thôn Ea Rốk, buôn bản Ya Tờ Mốt, buôn bản Ia RVê, làng mạc Ea Lê, xã Cư KBang, xã Ea Bung, làng Cư M’Lan.

5. Huyện Buôn Đôn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị xã Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn bao gồm 7 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị xã và 7 xã: xóm Krông Na, xã Ea Huar, làng Ea Wer, làng Tân Hoà, xóm Cuôr KNia, buôn bản Ea Bar, thôn Ea Nuôl.

6. Huyện Cư M’gar bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Cư M’gar

Huyện Cư M’gar gồm 17 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị xã và 15 xã: thị xã Ea Pốk, thị trấn Quảng Phú, thôn Quảng Tiến, làng Ea Kuêh, thôn Ea Kiết, xã Ea Tar, làng Cư Dliê M’nông, xã Ea H’đinh, buôn bản Ea Tul, xóm Ea KPam, xóm Ea M’DRóh, xóm Quảng Hiệp, làng mạc Cư M’gar, thôn Ea D’Rơng, làng Ea M’nang, xóm Cư Suê, xóm Cuor Đăng.

7. Thị xã Krông Búk tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Krông Búk

Huyện Krông Búk có 7 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị xã và 7 xã: thôn Cư Né, xã Chư KBô, thôn Cư Pơng, xã Ea Sin, xã Pơng Drang, thôn Tân Lập, buôn bản Ea Ngai.

Xem thêm: Bảng Tính Tuổi Thai Theo Tuần Và Tháng Chính Xác Nhất, Cách Tính Tuổi Thai Chuẩn Như Thế Nào

8. Thị trấn Krông Năng tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Krông Năng

Huyện Krông Năng gồm 12 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn cùng 11 xã: thị trấn Krông Năng, buôn bản ĐLiê Ya, làng Ea Tóh, buôn bản Ea Tam, thôn Phú Lộc, buôn bản Tam Giang, buôn bản Ea Puk, buôn bản Ea Dăh, làng mạc Ea Hồ, làng Phú Xuân, thôn Cư Klông, làng Ea Tân.

9. Thị trấn Ea Kar tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Ea Kar

Huyện Ea Kar tất cả 16 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 14 xã: thị trấn Ea Kar, thị xã Ea Knốp, xã Ea Sô, thôn Ea Sar, xã Xuân Phú, làng Cư Huê, thôn Ea Tih, buôn bản Ea Đar, buôn bản Ea Kmút, thôn Cư Ni, buôn bản Ea Păl, xã Cư Prông, xã Ea Ô, xóm Cư ELang, làng Cư Bông, thôn Cư Jang.

10. Thị trấn M’Đrắk bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện M’Đrắk

Huyện M’Đrắk tất cả 13 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 12 xã: thị trấn M’Đrắk, buôn bản Cư Prao, xã Ea Pil, buôn bản Ea Lai, làng mạc Ea H’MLay, buôn bản Krông Jing, làng mạc Ea M’ Doal, xã Ea Riêng, xóm Cư M’ta, xã Cư K Róa, thôn Krông Á, làng mạc Cư San, buôn bản Ea Trang.

11. Huyện Krông Bông gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Krông Bông

Huyện Krông Bông có 14 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 13 xã: thị xã Krông Kmar, làng mạc Dang Kang, làng Cư KTy, buôn bản Hòa Thành, thôn Hòa Tân, xóm Hòa Phong, buôn bản Hòa Lễ, xã Yang Reh, thôn Ea Trul, làng Khuê Ngọc Điền, xóm Cư Pui, xóm Hòa Sơn, làng mạc Cư Drăm, xã Yang Mao.

12. Thị xã Krông Pắc tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện Krông Pắc

Huyện Krông Pắc gồm 16 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 15 xã: thị xã Phước An, xã KRông Búk, thôn Ea Kly, thôn Ea Kênh, buôn bản Ea Phê, thôn Ea KNuec, thôn Ea Yông, xã Hòa An, thôn Ea Kuăng, buôn bản Hòa Đông, thôn Ea Hiu, xóm Hòa Tiến, làng Tân Tiến, làng Vụ Bổn, buôn bản Ea Uy, xã Ea Yiêng.

13. Thị xã Krông A Na tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Krông A Na

Huyện Krông A Na có 8 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 7 xã: thị trấn Buôn Trấp, xóm Dray Sáp, xã Ea Na, làng mạc Ea Bông, xã Băng A Drênh, làng mạc Dur KMăl, xóm Bình Hòa, xã Quảng Điền.

14. Thị trấn Lắk bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại huyện Lắk

Huyện Lắk gồm 11 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn cùng 10 xã: thị trấn Liên Sơn, thôn Yang Tao, xóm Bông Krang, buôn bản Đắk Liêng, xóm Buôn Triết, xóm Buôn Tría, làng mạc Đắk Phơi, xóm Đắk Nuê, xã Krông Nô, buôn bản Nam Ka, làng Ea R’Bin.

15. Thị xã Cư Kuin bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Cư Kuin

Huyện Cư Kuin bao gồm 8 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị xã và 8 xã: làng mạc Ea Ning, buôn bản Cư Ê Wi, xóm Ea Ktur, buôn bản Ea Tiêu, thôn Ea BHốk, xã Ea Hu, thôn Dray Bhăng, làng mạc Hòa Hiệp.