Dictionary: translate english, vietnamese

Copied LINE ID.Open LINE App.TimelineFree Now!Make friends!Comment to lớn make friends!If you post without entering text, "Free Now!" will appear on the time line.Close KeyboardProfile SettingsChange Profile ImageNickname (Required)City (Tap the GPS button to automatically detect your location.)Year & Month of BirthGender (Required)MaleFemaleProfileSaveSkipONOFFSearchNo search resultAgePhotoNickname10thHello! I like watching the movie. Let's be firiends!Enter a chat ID!Accept the Terms of Service & save your profile.Terms of use"Provide your LINE, KAKAO, Skype ID khổng lồ easily find friends! First, enter your profile information.(You can edit your profile again later.)"Click here to post “Free Now!” khổng lồ your friends! PreviousNextDoneCloseCancelBackThank you for using "Free Now!". Would you like to write a đánh giá for us? If you include your nickname in your review, you will make friends! Remind me laterReview nowThis ứng dụng will get only your prefecture from GPS. Enter your information in setting page!Enter your NickName!Enter a chat ID!Under 16 years old people could not use this app.JapaneseInternational"Invite không tính tiền people your chat! If you post without entering text, ""FreeNow!"" will appear on the time line!!"Free Now! can find friends by exchanging chat IDs such as Facebook!

Bạn đang xem: Dictionary: translate english, vietnamese

*

Xem thêm: Tim Kiem Tai Năng Trung Quoc 2015, Chung Kết Cuộc Thi Tìm Kiếm Tài Năng Trung Quốc

xào nấu LINE ID.Mở áp dụng LINE.Bảng biểu.Lúc này tôi sẽ rảnh!Kết các bạn nào!Liên hệ với những người dân bạn.Nếu chúng ta gởi bài bác mà không nhập văn bản, chiếc chữ "hiện đang trống" đã hiện lên bảng thời gian.Đóng bán phím.Chỉnh sửa thông tin cá nhân.Thay thay đổi hình ảnh cá nhân.Biệt danh (buộc phải có).Thành phố (bấm vào nút GPS để tự động phát hiện địa điểm của bạn).Năm cùng tháng sinh.Giới tính (buộc đề xuất có).Nam.Nữ.Hồ sơ cá nhân.Lưu lại.Bỏ qua.Bật.Tắt.Tìm kiếm.Không tra cứu thấy kết quả.Tuổi.Hình ảnh.Biệt danh.số vật dụng tự thứ 10.Xin chào. Tôi phù hợp xem phim. Làm bạn với tôi nhé!Nhận 1 ID trò chuyện!Chấp thừa nhận điều khoảng thương mại & dịch vụ và lưu hồ sơ của bạn.Điều khoảng chừng sử dụng"Cung cung cấp LINE, KAKAO, Skype ID dễ ợt tìm thấy bạn bè! Trước tiên, hãy nhập thông tin cá thể của bạn.(Bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa hồ sơ của người tiêu dùng lại sau)."Nhấp chuột vào đó để gởi đến bạn bè của chúng ta là " tôi đang có thời hạn rảnh!"
Trước.Tiếp.Xong.Đóng.Hủy.Quay lại.Cảm ơn bạn đã áp dụng "Tôi có thời hạn rảnh!". Bạn vẫn muốn viết bài nhận xét cho cái đó tôi? nếu như đã bao hàm cả biệt danh của công ty trong bài bác nhận xét, chúng ta sẽ kết chúng ta cùng nhau!Nhắc nhở tôi sau.Nhận xét ngay.Chỉ được trao ứng dụng này khi GPS khẳng định được địa chỉ của bạn.Nhập thông tin của người tiêu dùng vào trang chỉnh sửa!Nhập biệt danh của bạn.Nhập ID trò chuyện.Người dưới 16 tuổi không được áp dụng ứng dụng này.Người Nhật.Quốc gia."Mời bạn nói chuyện cùng chúng ta miễn phí!". Nếu như bạn đăng bài mà ko nhập văn bản, mẫu chữ "hiện đã trống!" sẽ xuất hiện trên bảng biểu!Tôi đã có thời hạn rảnh! rất có thể tìm thấy bạn bè bằng biện pháp trao đổi các ID chat như Facebook!