XEM NGÀY TỐT XẤU THÁNG 1 NĂM 2017

Để góp quý khách dễ dãi trong vấn đề xem ngày tốttháng một năm 2017 tương tự như thuận một thể trong bài toán so sánh những ngày vào thời điểm tháng 1/2017 cùng với nhau. Công ty chúng tôi đã Tổng thích hợp tất một ngày dài đẹp vào tháng 12017 cũng như đưa ra các ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường thích hợp quý các bạn không đề nghị xem ngày tốt tháng 1 năm 2017 tốt xem ngày đẹp tháng 1 năm 2017 cũng chính vì đã có dự tính tiến hành các bước vào một ngày rõ ràng trong mon 1, quý bạn vui vẻ tìm mang đến ngày tương xứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn cách thức Xem ngày xuất sắc xấu để thấy một ngày nuốm thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt xấu tháng 1 năm 2017

Xem ngày giỏi tháng hai năm 2017


Xem ngày tốt tháng 3 năm 2017


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 1 NĂM 2017


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Xem Ngày tốt Cưới Hỏi

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày ngay cạnh Ngọ, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày gần kề Thìn, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Xem thêm: Phim Của Mã Thiên Vũ Và Những Vai Diễn Cực Kỳ Ấn Tượng, Mã Thiên Vũ

Ngày Ất Tỵ, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày ngay cạnh Dần, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Trên đấy là Tổng thích hợp ngày tốt tháng 1 năm 2017 mà công ty chúng tôi muốn gởi đến những bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Nắm nên, khi thâu tóm được ngày giỏi xấu vào tháng 1/2017 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để có kết quả chi tiết và đúng mực nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 2 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2022


Xem tử vi phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại thông minh có đề xuất là chiến thắng phong thủy?
Mỗi con số trong hàng sim điện thoại đều có những tích điện riêng, tùy theo trật tựcủa dãy số nhưng mà Sim smartphone có thể ảnh hưởng tới các bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu(hung)
*
Dùng tởm dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những nhắc nhở quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể chọn dãy sim phong thủyhợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vậnhạn
*
Coi tuổi mở hàng, xông công ty tuổi Kỷ Dậu năm 2022 chuẩn chỉnh xác nhất!
*
Luận giải mở hàng, xông nhà tuổi Mậu Thân năm 2022 đúng chuẩn nhất
*
Chi tiết mở hàng, xông nhà tuổi Đinh mùi hương năm 2022 chính xác 99%
*
Luận tuổi mở hàng, xông công ty tuổi Bính Ngọ năm 2022 đúng mực nhất
*
coi tuổi mở hàng, xông bên tuổi Ất Tỵ năm 2022 bỏ ra tiết, bao gồm xác
*
Luận tuổi mở hàng, xông công ty tuổi Quý Mão năm 2022 chính xác 98,88%
*
Luận mở hàng, xông đơn vị tuổi Nhâm dần dần năm 2022 bỏ ra tiết, bao gồm xác
*
Xem tuổi mở hàng, tuổi xông đơn vị năm 2022 cho tuổi Quý Hợi #1983
*
Coi tuổi mở hàng, xông bên tuổi Nhâm Thân năm 2022 #1992 #Chi tiết
*
Luận tuổi mở hàng, xông đơn vị tuổi Tân mùi năm 2022 #chính xác 99%

Xem ngày giỏi xấu